Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

30. Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi konzularnih odnosov med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije, stran 70.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi konzularnih odnosov med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije
1. člen
Ratificira se protokol o vzpostavitvi konzularnih odnosov med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije, podpisan v New Delhiju 18. maja 1992.
2. člen
Protokol se v izvirniku v slovenskem in angleškem* jeziku glasi:
PROTOKOL
o vzpostavitvi konzularnih odnosov med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Indije sta,
v želji, da bi še naprej razvijali odnose prijateljstva in sodelovanja med državama;
temelječ na načelih medsebojnega spoštovanja suverenosti in enakosti in nevmešavanja v notranje zadeve ene in druge države;
upoštevajoč cilje in načela Ustanovne listine Združenih narodov;
privrženi ohranitvi mednarodnega miru in varnosti;
se dogovorili, da vzpostavita konzularne odnose med državama z dnem podpisa tega Protokola, v skladu z določbami Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963 in s katerimkoli drugim sporazumom, ki bi ga sklenili v tem smislu.
 
Sestavljeno v New Delhiju, dne 18. maja 1992 A. D., v dveh izvodih v slovenskem, hindujskem in angleškem jeziku. Vsa besedila so enako veljavna.
Za Vlado
Republike Slovenije
Minister
za zunanje zadeve
dr. Dimitrij Rupel l. r.
 
Za Vlado
Republike Indije
Državni minister
za zunanje zadeve
Eduardo Faleiro l. r.
PROTOCOL
on the establishment of Consular Relations between the – Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of India
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of India,
Being desirous of further promoting relations of friendship and cooperation between their two countries,
Basing on principles of mutual respect for sovereignty and equality and non-interference in each others' internal affairs,
Having in mind the purposes and principles of the United Nations Charter,
Being committed to the maintenance of international peace and security,
Have agreed to establish consular relations between their countries as of the date of the signing of this Protocol in accordance with the provisions of the Vienna Convention on Consular Relations of April 24, 1963, and any agreement that may be concluded between them in this regard.
 
Done at New Delhi on this 18th day of May 1992 A. D. in duplicate, each in Slovene, Hindi and English. All -the texts being equally authentic.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Minister
for Foreign Affairs
Dr. Dimitrij Rupel, (s)
 
For the Government of the
Republic of India
Minister of State
for External Affairs
Eduardo Faleiro, (s)
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/92-38/2-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr Janez Drnovšek l. r.
* Izvirnik v hindujskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost