Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

40. Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško, stran 79.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško
1. člen
Ratificira se protokol o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško, podpisan v Ljubljani dne 18. februarja 1992.
2. člen
Protokol se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem prevodu glasi:
PROTOCOL
on the establishment of Diplomatic Relations between the Republic of Slovenia and the Kingdom of Norway
The Republic of Slovenia and the Kingdom of Norway,
Guided by mutual willingness to develop relations of partnership and cooperation in the political, trade, economic, cultural, humanitarian and other fields,
Have decided to establish diplomatic relations as of the date of signing this protocol, and to exchange diplomatic missions at the level of embassies.
The Sides agree to develop their relations on the basis or principles or sovereign equality, mutual respect, territorial integrity and non-interference in the domestic affairs of each other in accordance with the UN Charter, the Helsinki Final Act, the Charter of Paris for a New Europe and other CSCE documents.
The Sides are confident that the establishment of diplomatic relations between the Republic of Slovenia and the Kingdom of Norway corresponds to the national interests of both States, and will facilitate the strengthening of international cooperation and peace.
 
Ljubljana, 18 February 1992
For the Republic of Slovenia
Zoran Thaler, (s)
 
For the Kingdom of Norway
Kaare Daehlen, (s)
PROTOKOL
o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško
Republika Slovenija in Kraljevina Norveška sta se,
v skupni želji, da razvijata odnose partnerstva in sodelovanja na političnem, trgovinskem, gospodarskem, kulturnem, humanitarnem in drugih področjih,
odločili, da vzpostavita diplomatske odnose z dnem podpisa tega protokola in si izmenjata diplomatski misiji na ravni veleposlaništev.
Obe strani soglašata, da bosta svoje odnose razvijali na načelih enakosti, medsebojnega spoštovanja, ozemeljske celovitosti in nevmešavanja v notranje zadeve, v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov, Helsinško Sklepno listino, Pariško listino za Novo Evropo in drugimi dokumenti KVSE.
Obe strani trdno verjameta, da je vzpostavitev diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško v interesu obeh držav in si bosta prizadevali za krepitev mednarodnega sodelovanja in miru.
 
Ljubljana, 18. februarja 1992
Za Republiko Slovenijo
Zoran Thaler l. r.
 
Za Kraljevino Norveško
Kaare Daehlen l. r.
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/92-36/1-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost