Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

52. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Albanijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, stran 91.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Albanijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
1. člen
Ratificira se sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Albanijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, podpisan 10. marca 1992 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v slovenskem prevodu glasi:
AGREEMENT
between the Republic of Slovenia and the Republic of Albania regarding the establishment of diplomatic relations
The Republic of Slovenia and the Republic of Albania,
guided by a desire to strenghten and develop relations between the two countries in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations and the principles of the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe,
have agreed as follows:
Article 1
Slovenia and Albania will establish diplomatic relations with each other on the day this Agreement enters into force and will exchange diplomatic representatives as soon as possible.
Article 2
The Parties to this Agreement agree that the provisions of Wienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 shall apply to diplomatic relations between them.
Article 3
The Parties to this Agreement agree that the provisions of Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 shall apply to consular relations between them.
Article 4
This Agreement enters into force upon signature.
This Agreement is signed in duplicate in the English language.
 
Done at Ljubljana on the 10th of March 1992.
For the Republic of For the Republic of
Slovenia, Albania,
dr. Dimitrij Rupel, (s) Ilir Bocka, (s)
SPORAZUM
med Republiko Slovenijo in Republiko Albanijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
Republika Slovenija in Republika Albanija
sta se v želji, da okrepita in razvijeta odnose med obema državama v skladu s cilji in načeli Ustanovne listine Združenih narodov ter načeli Sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi,
dogovorili naslednje:
1. člen
Slovenija in Albanija bosta vzpostavili medsebojne diplomatske odnose z dnem, ko začne veljati ta sporazum in bosta izmenjali diplomatske predstavnike, brž ko bo to mogoče.
2. člen
Podpisnici tega sporazuma soglašata, da se bosta v medsebojnih diplomatskih odnosih ravnali po določbah Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 13. aprila 1961.
3. člen
Podpisnici tega sporazuma soglašata, da se bosta v medsebojnih konzularnih odnosih ravnali po določbah Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963.
4. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa.
Ta sporazum je podpisan v dveh izvodih v angleškem jeziku.
 
Sestavljeno v Ljubljani dne 10. marca 1992.
Za Republiko
Slovenijo
dr. Dimitrij Rupel l. r.
 
Za Republiko
Albanijo
Ilir Bocka l. r.
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/90-14/4-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost