Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

24. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Arabsko Republiko Egipt o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, stran 64.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Arabsko Republiko Egipt o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
1. člen
Ratificira se sporazum med Republiko Slovenijo in Arabsko Republiko Egipt o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, podpisan 30. aprila 1992 v Kairu.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v slovenskem prevodu glasi:
AGREEMENT
between the Republic of Slovenia and the Arab Republic of Egypt regarding the establishment of diplomatic relations
The Republic of Slovenia and the Arab Republic of Egypt guided by a desire to strengthen and develop relations between the two countries in accordance with the purposes and principles of the charter of the United nations, have agreed as follows:
Article 1
Slovenia and Egypt will establish diplomatic relations with each other, on the day this Agreement enters into force and will exchange diplomatic representatives at the Ambassadorial level as soon as possible.
Article 2
The parties to this Agreement agree that the provisions of the Vienna convention on diplomatic relations of 18 April 1961 shall apply to diplomatic relations between them.
Article 3
The parties to this Agreement agree that the provisions of the Vienna convention on consular relations of 24 April 1963 shall apply to consular relations between them.
Article 4
This Agreement enters into force upon signature. This Agreement is signed in duplicate in the english language.
 
Done at Cairo, on April 30th, 1992.
For the Republic of Slovenia
Dr. Dimitrj Rupel, (s)
Minister of foreign affairs
 
For the Arab Republic of
Egypt
Mr. Amre Moussa, (s)
Minister of foreign affairs
SPORAZUM
med Republiko Slovenijo in Arabsko Republiko Egipt o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
Republika Slovenija in Arabska republika Egipt sta se v želji, da okrepita in razvijata odnose med svojima državama v skladu s cilji in načeli Ustanovne listine Združenih narodov, dogovorili naslednje:
1. člen
Slovenija in Egipt bosta vzpostavila medsebojne diplomatske odnose z dnem, ko začne veljati ta sporazum, in bosta izmenjala diplomatska predstavnika na ravni veleposlanikov, brž ko bo to mogoče.
2. člen
Podpisnici tega sporazuma soglašata, da se bosta v medsebojnih diplomatskih odnosih ravnali po določbah Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961.
3. člen
Podpisnici tega sporazuma soglašata, da se bosta v medsebojnih konzularnih odnosih ravnali po določbah Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963.
4. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa. Ta sporazum je podpisan v dveh izvodih v angleškem jeziku.
 
Sestavljeno v Kairu, dne 30. aprila 1992.
Za Republiko Slovenijo
dr. Dimitrij Rupel, l. r.
Minister za zunanje zadeve
 
Za Arabsko Republiko Egipt
Gospod
Amre Mousaa l. r.
Minister za zunanje zadeve
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/92-28/1-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost