Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

28. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama, stran 68.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
1. člen
Ratificira se sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama, podpisan dne 6. februarja 1992 v Zagrebu.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in v hrvaškem jeziku glasi:
SPORAZUM
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
Republika Slovenija in Republika Hrvaška sta se skladno z določili Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih sporazumeli o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama na ravni veleposlanikov.
Obe državi bosta razvijali prijateljstvo in sodelovanje na načelih vzajemnega spoštovanja, suverenosti, enakopravnosti in nevmešavanja v notranje zadeve.
Državi bosta čim prej imenovali svoja veleposlanika, dotlej pa se bodo odnosi odvijali neposredno preko zunanjih ministrstev obeh držav.
 
Sklenjeno v Zagrebu 6. februarja 1992 v dveh enakovrednih izvirnikih v slovenskem in hrvaškem jeziku.
Za Republiko Slovenijo
Dr. Dimitrij Rupel l. r.
 
Za Republiko Hrvaško
dr. Zvonimir Šeparović l. r.
SPORAZUM
između Republike Slovenije i Republike Hrvatske o uspostavi diplomatskih odnosa među državama
Republika Slovenija i Republika Hrvatska su se u skladu s odredbama Bečke konvencije o diplomatskim odnosima sporazumjele o uspostavi diplomatskih odnosa medu državama na razini ambasadora.
Obje države će razvijati prijateljstvo i suradnju na načelima uzajamnog poštovanja, suverenosti, ravnopravnosti i nemiješanja u unutarnje poslove.
Države će što prije imenovati svoje ambasadore, a do tada će se odnosi odvijati neposredno preko ministarstava inozemnih poslova obiju država.
 
Zaključeno u Zagrebu, dana 6. veljače 1992. godine u dva istovjetna izvornika na slovenskom i hrvatskom jeziku.
Za Republiku Sloveniju
Dr. Dimitrij Rupel l. r.
 
Za Republiku Hrvatsku
dr. Zvonimir Šeparović l. r.
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/92-29/1-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost