Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

29. Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo, stran 69.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo
1. člen
Ratificira se protokol o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo, podpisan v New Delhiju 18. maja 1992.
2. člen
Protokol se v izvirniku v slovenskem in angleškem* jeziku glasi:
PROTOKOL
o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Indije sta,
v želji, da bi še naprej razvijali odnose prijateljstva in sodelovanja med državama;
temelječ na načelih medsebojnega spoštovanja suverenosti in enakosti in nevmešavanja v notranje zadeve ene in druge države;
upoštevajoč cilje in načela Ustanovne listine Združenih narodov;
privrženi ohranitvi mednarodnega miru in varnosti;
se dogovorili, da vzpostavita diplomatske odnose z dnem podpisa tega Protokola med državama, v skladu z določbami Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961.
 
Sestavljeno v New Delhiju, dne 18. maja 1992 A.D., v dveh izvodih v slovenskem, hindujskem in angleškem jeziku. Vsa besedila so enako veljavna.
Za Vlado
Republike Slovenije
Minister
za zunanje zadeve
dr. Dimitrij Rupel l. r.
 
Za Vlado
Republike Indije
Državni minister
za zunanje zadeve
Eduardo Faleiro l. r.
PROTOCOL
on the establishment of diplomatic relations between the Republic of Slovenia and the Republic of India
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of India.
Being desirous of further promoting relations of friendship and cooperation between their two countries;
Basing on principles of mutual respect for sovereignty and equality and non-interference in each others' internal affairs;
Having in mind the purposes and principles of the United Nations Charter;
Being committed to the maintenance of international peace and security;
Have agreed to establish diplomatic relations as of the date of the signing of this Protocol between their two countries in accordance with the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961.
 
Done at New Delhi on this 18th day of May, 1992 A. D. in duplicate each in Slovene, Hindi and English. All the texts being equally authentic.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Minister
for Foreign Affairs
Dr. Dimitrij Rupel, (s)
 
For the Government of the
Republic of India
Minister of State
for External Affairs
Eduardo Faleiro, (s)
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/92-38/1-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.
* Izvirnik v hindujskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost