Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

1585. Odredba o obrazcu službene izkaznice za davčnega inšpektorja in za izterjevalca davkov in drugih z zakonom določenih obveznosti Republiške uprave za javne prihodke, stran 2150.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 18. člena zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 14/92) izdaja direktor Republiške uprave za javne prihodke
ODREDBO
o obrazcu službene izkaznice za davčnega inšpektorja in za izterjevalca davkov in drugih z zakonom določenih obveznosti Republiške uprave za javne prihodke
1. člen
Službeni izkaznici davčnega inšpektorja v Republiški upravi za javne prihodke in izterjevalca davkov in drugih z zakonom določenih obveznosti v Republiški upravi za javne prihodke se izdata na obrazcu, ki je v prilogi in, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
Službeni izkaznici iz prejšnjega člena sta izdelani iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi in imata obliko pravokotnika dimenzije 10,5 cm x 7 cm, besedilo, pa je izpisano na obeh straneh.
Izkaznice se po vpisu podatkov o imetniku in po namestitvi slike imetnika zaščitijo s plastičnim ovitkom.
3. člen
Službena izkaznica inšpektorja ima sledečo vsebino: na prvi strani:
– levo zgoraj je izpisano:
»Republika Slovenija Ministrstvo za finance Republiška uprava za javne prihodke«
– pod tem besedilom je fotografija imetnika izkaznice, dimenzije 3,5 cm x 3 cm;
– spodaj pod fotografijo je številka iz registra službenih izkaznic pri Republiški upravi za javne prihodke;
– desno na sredi:
– izpisano s tiskanimi velikimi črkami:
»SLUŽBENA IZKAZNICA«
– pod tem sta izpisana ime in priimek imetnika izkaznice v naslednji vrsti je njegov lastnoročni podpis;
na drugi strani:
– zgoraj besedilo:
»Na podlagi 2., 4. in 18. člena zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 14/92) ima imetnik te izkaznice pravico in dolžnost opravljati inšpekcijsko nadzorstvo iz 7., 8. in 9. člena zakona o davčni službi, na področju Republike Slovenije:«
– na sredini vtisnjen žig izdajatelja;
– v levem kotu spodaj: kraj in datum izdaje;
– v desnem kotu izpisano: »Direktor«
– in njegov podpis.
4. člen
Službena izkaznica izterjevalca ima sledečo vsebino: na prvi strani:
– levo zgoraj je izpisano:
»Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Republiška uprava za javne prihodke«
– pod tem besedilom levo je fotografija imetnika izkaznice dimenzije 3,5 cm x 3 cm;
– spodaj pod fotografijo je številka iz registra službenih izkaznic pri Republiški upravi za javne prihodke;
– desno na sredini je izpisano s tiskanimi črkami: »SLUŽBENA IZKAZNICA«
– pod tem sta izpisana ime in priimek imetnika izkaznice in pod tem njegov podpis;
na drugi strani:
– zgoraj besedilo:
»Na podlagi 18. člena zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 14/92) ima imetnik te izkaznice pravico in dolžnost opravljati naloge iz tretje točke 14. člena zakona o davčni službi, na področju Republike Slovenije;«
– na sredi je vtisnjen žig izdajatelja;
– v levem kotu spodaj je naveden kraj in datum izdaje;
–v desnem kotu spodaj je izpisano: »Direktor«
– in njegov podpis.
5. člen
O ravnanju s službenimi izkaznicami je podrobneje določeno v pravilniku o službenih izkaznicah delavcev s posebnimi pooblastili v davčni službi.
6. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-1/92
Ljubljana, dne 19. junija 1992.
Direktor RUJP
Ivan Rojc l. r.

AAA Zlata odličnost