Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

22. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o vzpostavitvi diplomatskih in konzularnih odnosov, stran 62.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o vzpostavitvi diplomatskih in konzularnih odnosov
1. člen
Ratificira se sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o vzpostavitvi diplomatskih in konzularnih odnosov, podpisan v Bruslju dne 5. marca 1992 v slovenskem, francoskem in nizozemskem jeziku.
2. člen
Sporazum se v slovenskem in francoskem* jeziku glasi:
SPORAZUM
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o vzpostavitvi diplomatskih in konzularnih odnosov
Vlada Republike Slovenije in
Vlada Kraljevine Belgije Sta se odločili, da vzpostavita diplomatske in konzularne odnose med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo in izmenjata diplomatske predstavnike.
Sta sklenili, da bodo določbe Dunajske konvencije z dne 18. 4. 1961 o diplomatskih odnosih in Dunajske konvencije z dne 24. 4. 1963 o konzularnih odnosih uporabljale v diplomatskih in konzularnih odnosih med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo.
Sta odločili, da se bodo dvostranski sporazumi, sklenjeni med bivšo Socialistično Federativno Republiko Jugoslavijo in Kraljevino Belgijo (kakor tudi tisti, sklenjeni z belgijsko-luksemburško ekonomsko skupnostjo) smiselno še naprej uporabljali med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo, dokler ne bodo potrjeni ali na novo sklenjeni med dvema stranema.
Ta sporazum stopi v veljavo z dnem podpisa.
 
Podpisano v Bruslju, dne 5. marca 1992, v dveh kopijah, v slovenščini, nizozemščini in francoščini, vsi trije teksti so avtentični.
Za Vlado
Republike Slovenije:
Zoran Thaler, l. r.
Namestnik ministra
za zunanje zadeve
 
Za Vlado Kraljevine Belgije:
Mark Evskens, l. r.
Minister za zunanje zadeve
ACCORD
entre le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif a l'établissement de relations diplomatiques et consulaires
Le Gouvernement de la République de Slovénie et
Le Gouvernement du Royaume de Belgique Ont décidé d'établir des relations diplomatiques et consulaires entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie et d'échanger des représentants diplomatiques.
Ont convenu que les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les Relations diplomatiques et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les Relations consulaires seront d'application aux relations diplomatiques et consulaires entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie.
Ont convenu que les accord bilatéraux liant, d'une part, le Royaume de Belgique (en ce compris ceux conclus avec l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise) et, d'autre part, l'ancienne République Socialiste Federative de Yougoslavie, continueront à produire leurs effets entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie jusqu'a ce qu'ils aient été soit confirmés soit renégociés par lès deux parties.
Le présent Accord entrera en vigueur le jour se sa signature.
 
Fait à Bruxelles, le 5 mars 1992, en double exemplaire, en langues francaise, néerlandaise et slovène, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la
Republique de Slovenie:
Zoran Thaler, m. p.
Vice-Ministre
dés Affaires étrangères
Pour le Gouvernement du
Royaume de Belgique:
Mark Eyskens, m. p.
Ministre
des Affaires étrangères
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/92-25/1-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.
* Izvirnik v nizozemskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost