Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

45. Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ukrajino, stran 84.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ukrajino
1. člen
Ratificira se protokol o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ukrajino, podpisan v Kijevu dne 10. marca 1992.
2. člen
Protokol se v izvirniku v slovenskem* jeziku glasi:
PROTOKOL
o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ukrajino
Republika Slovenija in Ukrajina sta se,
izhajajoč iz skupne želje razvijati medsebojne odnose
na političnem, trgovinskem, gospodarskem, kulturnem, humanitarnem in drugih področjih,
odločili vzpostaviti diplomatske odnose z dnem podpisa tega protokola ter izmenjati diplomatske predstavnike na ravni veleposlanikov.
Pogodbenici sta se sporazumeli, da se bosta v teh odnosih ravnali po Dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih z dne 18. 4. 1961. Konzularni odnosi bodo urejeni na podlagi Dunajske konvencije z dne 24. 4. 1963.
Pogodbenici sta se sporazumeli, da bosta razvijali medsebojne odnose na podlagi načel suverene enakosti,
Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo
1. člen
Ratificira se protokol o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo, podpisan v Ljubljani dne 25. maja 1992.
medsebojnega spoštovanja ozemeljske celovitosti in nevmešavanja v notranje zadeve v skladu z Ustanovno listino OZN, Sklepno listino Helsinške konference, Pariško listino za novo Evropo in drugimi dokumenti KVSE.
Republika Slovenija in Ukrajina se bosta ravnali v skladu s svojimi interesi in sprejetimi načeli mednarodnega sodelovanja ter ohranitve miru.
Sklenjeno v Kijevu, dne 10. marca 1992. leta, v dveh izvodih v slovenskem in ukrajinskem jeziku, pri čemer imata obe besedili enako veljavo.
Za Republiko Slovenijo
Zoran Thaler l. r.
 
Za Ukrajino
Valentin M. Lipatov l. r.
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/92-40/1-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.
* Izvirnik v ukrajinskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost