Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

1566. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije, stran 2140.

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka tretjega člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in prvega odstavka sedmega člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
I
Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije se podeli zlati častni znak svobode Republike Slovenije:
TERITORIALNI OBRAMBI REPUBLIKE SLOVENIJE
POLICIJI REPUBLIKE SLOVENIJE
Igorju Bavčarju
dr. Francetu Bučarju
dr. Janezu Drnovšku
Janezu Janši
Jelku Kacinu
Alojzu Peterletu
dr. Dimitriju Ruplu.
II
Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije se podeli častni znak svobode Republike Slovenije:
Ivanu Bukošku
Robertu Dovganu
Robertu Finku
Alešu Kodri
Jožetu Kralju
Zdenku Lileku
Antonu Martinčiču
Marjanu Mauku
Darku Mucu
Otu Poku
Otokarju Praperju
Rudolfu Rogelšku Ivanu Starini
Francu Širovniku
Robertu Verbančiču
Ludviku Volfu
Milanu Zagerniku
in posmrtno:
Željku Ernoiču
Robertu Hvalcu
Jerneju Molanu
Edvardu Peperku
Petru Petriču
Stanislavu Požarju
Vincencu Repniku
Stanislavu Strašku
Bojanu Štumbergeju
Francu Uršiču.
Št. 17-1-1/92
Ljubljana, dne 24. junija 1992.
Predsedstvo
Republike Slovenije
Predsednik
Milan Kučan l. r.

AAA Zlata odličnost