Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

34. Uredba o ratifikaciji skupne izjave o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko, stran 73.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ratifikaciji skupne izjave o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko
1. člen
Ratificira se skupna izjava o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko, podpisana v Ljubljani dne 12. maja 1992.
2. člen
Skupna izjava se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku* glasi:
SKUPNA IZJAVA
o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko
Vlada Republike Slovenije in Vlada Ljudske republike Kitajske sta se v skladu z interesi in željami narodov obeh držav odločili, da vzpostavita diplomatske odnose na ravni veleposlanikov z 12. majem 1992.
Obe vladi sta se dogovorili, da bosta razvijali prijateljske odnose in sodelovanje med državama na podlagi načel medsebojnega spoštovanja suverenosti in ozemeljske celovitosti, medsebojnega nenapadanja, nevmešavanja v notranje zadeve ene in druge države, enakosti in medsebojne koristi ter mirnega sožitja.
Vlada Republike Slovenije priznava, da je Vlada Ljudske republike Kitajske edina zakonita vlada Kitajske in da je Tajvan neodtujljivi del kitajskega ozemlja. Vlada Republike Slovenije potrjuje, da s Tajvanom ne bo vzpostavila uradnih odnosov.
Vlada Ljudske republike Kitajske podpira Vlado Republike Slovenije v njenih prizadevanjih za včlanitev v Organizacijo združenih narodov in druge mednarodne organizacije.
Obe Vladi sta se dogovorili, da si bosta na osnovi enakopravnosti in reciprocitete ter v skladu z mednarodno prakso, medsebojno nudili vso potrebno pomoč pri izvrševanju dolžnosti njunih diplomatskih predstavnikov.
Ta Skupna izjava začne veljati s podpisom.
 
Sestavljeno v dveh izvodih, v Ljubljani, dne 12. maja 1992, v slovenskem, kitajskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri besedila identična in enako veljavna.
Za Vlado Republike
Slovenije
dr. Dimitrij Rupel l. r.
 
Za Vlado Ljudske republike
Kitajske
Dai Bingguo l. r.
JOINT COMMUNIQUE
on the establishment of Diplomatic Relations between the Republic of Slovenia and the People's Republic of China
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the People's Republic of China have decided, in accordance with the interests and aspirations of the two peoples, to establish diplomatic relations at the ambassadorial level, effective from 12 May 1992.
The two Governments have agreed to develop friendly relations and cooperation between the two countries on the basis of the principles of mutual respect for sovereignty and territorial integrity, mutual non-aggression, non-interference in each other's internal affairs, equality and mutual benefit and peaceful coexistence.
The Government of the Republic of Slovenia recognizes that the Government of the People's Republic of China is the sole legal Government of China and that Taiwan is an inalienable part of Chinese territory. The Government of the Republic of Slovenia affirms that it will not establish official relations with Taiwan.
The Government of the People's Republic of China supports the Government of the Republic of Slovenia in its efforts to seek membership in the United Nations and other international organizations.
The two Governments have agreed that each shall render, on the basis of equality and reciprocity, and in accordance with international practice, all the assistance necessary for the performance of the duty of the diplomatic representative of the other.
This Joint Communique shall enter into force upon its signature.
 
Done in duplicate on 12 May 1992 at Ljubljana in Slovenian, Chinese and English languages, all texts being equally authentic.
For the Government of the
Republic of Slovenia
dr. Dimitrij Rupel, (s)
 
For the Government of the
People's Republic of China
Dai Bingguo, (s)
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/92-32/1-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.
* Izvirnik v kitajščini je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost