Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

1590. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o zneskih in pogojih, pod katerimi smejo pooblaščene banke prodajati tujo gotovino domačim fizičnim osebam, stran 2153.

Na podlagi prvega odstavka 47. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o zneskih in pogojih, pod katerimi smejo pooblaščene banke prodajati tujo gotovino domačim fizičnim osebam
1. V prvem odstavku 1. točke sklepa o zneskih in pogojih, pod katerimi smejo pooblaščene banke prodajati tujo gotovino domačim in fizičnim osebam (Uradni list RS, št. 19/92) se številka »10%« nadomesti s številko »30%«, na koncu odstavka se pika nadomesti z vejico, ter doda besedilo, ki se glasi: »oziroma v podružnici banke.«.
Za tretjim odstavkom v 1. točki se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Lastne menjalnice, v katerih banka ne zagotavlja stalne prodaje tuje gotovine, morajo imeti na vidnem mestu spisek menjalnic banke, ki stalno zagotavljajo prodajo tuje gotovine.«
2. Dosedanji 3. in 4. točka postaneta 4. in 5. točka.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. junija 1992.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost