Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

1621. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1992, stran 2166.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter na podlagi drugega odstavka 1. člena zakona o plačevanju posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga (Uradni list SFRJ, št. 63/80) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v leta 1992
1. člen
V 2. členu odloka o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1992 (Uradni list RS, št. 16/92, 23/92 in 27/92) se. doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. za uvoz surovin in repromateriala, ki se uvažajo v skladu s 5. členom odloka o merilih, ki se bodo uporabljala pri znižanju carinske stopnje oziroma pri določitvi carinske stopnje prosto pri uvozu blaga v letu 1992 (Uradni list RS, št. 27/92).«
2. člen
V 3. členu se besedilo 3. točke spremeni tako, da se glasi: »za uvoz vozil ter njihovih delov in pribora iz poglavja 87 carinske tarife«
Črta se 4. točka.
Dosedanja 5., 6., 7., 8. in 9. točka postanejo nove 4., 5., 6., 7. in 8. točka.
3. člen
Črta se 4. člen.
4. člen
V prvem odstavku 6, člena se črta besedilo »razen 4. člena, ki se uporablja od 1. 7. 1992 dalje«.
Drugi odstavek se črta.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-01/91-9/7-8
Ljubljana, dne 24. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost