Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

49. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o vzpostavitvi diplomatskih in konzularnih odnosov, stran 89.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o vzpostavitvi diplomatskih in konzularnih odnosov
1. člen
Ratificira se sporazum med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o vzpostavitvi diplomatskih in konzularnih odnosov, sklenjen z izmenjavo pisem dne 31. januarja 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
 
Ljubljana, dne 31. januarja 1992.
 
Spoštovani gospod minister,
v čast mi je, da Vam v imenu Zveznega sveta Švicarske konfederacije sporočim naslednje:
Med Švicarsko konfederacijo in Republiko Slovenijo se vzpostavljajo diplomatski in konzularni odnosi. Ti odnosi se bodo ravnali po splošnih načelih mednarodnega prava, kot so opredeljena v Dunajski konvenciji z dne 18. aprila 1961 o diplomatskih odnosih in v Dunajski konvenciji z dne 24. aprila 1963 o konzularnih odnosih.
Ostale podrobnosti bodo dogovorjene posebej.
Predlagam, da to pismo skupaj z vašim odgovorom tvori sporazum med obema vladama, ki postane veljaven z datumom vašega cenjenega odgovora.
Dovolite mi, spoštovani gospod minister, da Vam zagotovim izraze svojega odličnega spoštovanja.
V imenu in po nalogu
Zveznega predsednika
Švicarske konfederacije
in predstojnika
Zveznega ministrstva
za zunanje zadeve
Jenö C. A. Staehelin l. r.
Njegovi Ekscelenci
gospodu Dimitriju Ruplu
Ministru za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Ljubljana
 
Št. 921-25-2096
 
Ljubljana, dne 31. januarja 1992
 
Vaša Visokost,
v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z dne 31. januarja 1992 o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med našima državama, katero se glasi:
»Med Švicarsko konfederacijo in Republiko Slovenijo se vzpostavljajo diplomatski in konzularni odnosi. Ti odnosi se bodo ravnali po splošnih načelih mednarodnega prava, kot so opredeljena v Dunajski konvenciji z dne 18. aprila 1961 o diplomatskih odnosih in v Dunajski konvenciji z dne 24. aprila 1963 o konzularnih odnosih.
Ostale podrobnosti bodo dogovorjene posebej.
Predlagam, da to pismo skupaj z vašim odgovorni tvori sporazum med obema vladama, ki postane veljaven z datumom vašega cenjenega odgovora.«
Z besedilom vašega pisma, ki s tem odgovorom tvori sporazum o navezavi diplomatskih odnosov, se popolnima strinjamo.
Dovolite mi, Visokost, da vam zagotovim izraze svojega največjega spoštovanja.
Zoran Thaler l. r.
Namestnik ministra
za zunanje zadeve
Njegova Visokost
g. Jenö C. A. Staehelin
posebni odposlanec
zveznega predsednika
Švicarske konfederacije
 
Ljubljana, 31. 1. 1992
 
Sehr geehrter Herr Minister
 
Ich beehre mich, Ihnen im Namen des Bundesrates der Schweizerischen Eidgenossenschaft folgendes mitzuteilen:
Zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Slowenien werden diplomatische und konsularische Beziehungen aufgenommen. Diese Beziehungen richten sich nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts, wie sie im Wiener Uebereinkommen vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen sowie im Wiener Uebereinkommen vom 24. April 1963 über konsularische Beziehungen kodifiziert worden sind.
Weitere Einzelheiten werden in gesonderten Vereinbarungen geregelt.
Ich schlage vor, dass dieser Brief zusammen mit Ihrem Antwortbrief eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen bilden, die mit dem Datum Ihrer geschätzten Antwort in Kraft tritt.
Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Minister, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.
Namens und im Auftrage des
Bundespräsidenten der
Schweizerischen
Eidgenossenschaft und
Vorsteher des
Eidgenössischen
Departementes für
auswärtige Angelegenheiten:
Jenö C. A. Staehelin e. h.
 
Seine Exzellenz
Herrn Dimitrij Rupel
Minister für auswärtige
Angelegenheiten
der Republik Slowenien
Ljubljana
 
Nr. 921-25-2096
 
Ljubljana, den 31. 1. 1992
 
Euere Exzellenz,
Es ist mir die Ehre, Ihnen den Erhalt Ihres Briefes vom 31. 1. 1992 über die Aufnahme der diplomatischen und konsularischen Beziehungen zwischen unseren Staaten mit folgendem Wortlaut zu bestätigen:
»Zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Slowenien werden diplomatische und konsularische Beziehungen aufgenommen. Diese Beziehungen richten sich nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts, wie sie im Wiener Uebereinkommen vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen sowie im Wiener Uebereinkommen vom 24. April 1963 über konsularische Beziehungen kodifiziert worden sind.
Weitere Einzelheiten werden in gesonderten Vereinbarungen geregelt.
Ich schlage vor, dass dieser Brief zusammen mit Ihrem Antwortbrief eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen bilden, die mit dem Datum Ihrer geschätzten Antwort in Kraft tritt.«
Mit dem Wortlaut Ihres Briefes, der mit diesem Antwortbrief das Abkommen über die Aufnahme der diplomatischen und konsularischen Beziehungen bildet, sind wir völlig einverstanden.
Erlauben Sie mir, euere Exzellenz, Ihnen die Ausdrücke meiner vorzüglichen Hochachtung zu versichern.
Zoran Thaler e. h.
Stellvertretender Minister
für auswätige Augelegenheiten
Seine Exzellenz
Herrn Jenö C. A. Staehelin
Besonderer Gesandter
des Bundespräsidenten der
Schweizerischen Eidgenossenschaft
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/90-39/2-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost