Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

1570. Odlok o minimumu sredstev in opreme za osebno in skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni, stran 2142.

Na podlagi tretjega odstavka 87. člena zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) izdaja Vlada Republike Slovenije.
ODLOK
o minimumu sredstev in opreme za osebno in skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni
1. člen
Ta odlok določa obveznosti pri zagotavljanju minimuma sredstev in opreme za osebno in skupinsko zaščito ter reševanje ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni.
2. člen
Podjetja, zavodi, in druge organizacije ter posameznik, ki opravlja samostojno dejavnost (zasebnik), morajo za skupinsko zaščito zaposlenih na svoje stroške zagotoviti:
– torbico prve pomoči na vsakih 100 zaposlenih v izmeni,
– nosila na vsakih 100 zaposlenih v izmeni,
– garnituro orodja, sestavljeno iz dveh lopat, krampa, sekire, kladiva, droga, žage za železo in klešč, kolikor se to orodje ne uporablja že v okviru delovnega procesa,
– ustrezno gasilno sredstvo skladno s stopnjo in obsegom požarne ogroženosti delovnih prostorov.
Torbica prve pomoči iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– 2 povoja za opekline 50 x 60 cm,
– 2 povoja za opekline 50 x 80 cm,
– 10 prvih povojev z dvema blazinicama,
– 2 prva trebušna povoja,
– 10 trikotnih rut,
– 5 omotov steriliziranih kompres 10 x 10 cm po 20 kosov,
– 5 omotov steriliziranih kompres 20 x 20 cm po 10 kosov,
– 5 povojev iz hidrofilne gaze, rezanih 8 x 500 cm,
– 5. povojev iz hidrofilne gaze, rezanih 6 x 500 cm,
– 4 omote sterilizirane gaze po 100 cm,
– 4 vrečice zalepk iz obliža in sterilizirane gaze v plastični vrečki za majhne ranice v velikosti 10 x 8 cm,
– 6 vrečic zalepk iz obližev in sterilizirane gaze v plastični vrečki za majhne ranice v velikosti 10 x 6 cm,
– škarje,
– omot obliža 100 x 1 cm,
– omot obliža 200 x 1 cm,
– omot obliža 500 x 2 cm,
– masko za izvajanje umetnega dihanja,
– 5 parov gumijastih rokavic za enkratno uporabo,
– komplet opornic za imobilizacijo vratnega dela hrbtenice,
– 10 varnostnih zaponk.
Sredstva in opremo iz tega člena morajo zagotoviti tudi podjetja, zavodi, in organizacije z manj kot 100 zaposlenimi (vendar več kot 10), če jim ni zagotovljena na drug način.
3. člen
Sredstva in opremo iz prejšnjega člena morajo na svoje stroške zagotoviti tudi upravljalci, lastniki ali uporabniki stanovanjskih, poslovnih, vzgojnovarstvenih, šolskih in drugih objektov za osebno in skupinsko zaščito stanovalcev, delavcev in drugih uporabnikov.
4. člen
Na posebej ogroženih področjih, kjer obstoja nevarnost poplav, požarov, eksplozij, zemeljskih in snežnih plazov, rudniške nesreče in druge nesreče, morajo podjetja, zavodi in druge organizacije, skladno z lastno oceno ogroženosti in svojimi operativnimi načrti za zaščito in reševanje, zagotoviti zaposlenim poleg sredstev iz 2. člena tega odloka tudi druga potrebna sredstva in opremo.
5. člen
Sredstva in oprema, določena s tem odlokom, morajo ustrezati uveljavljenim standardom.
6. člen
Sredstva in opremo, določeno s tem odlokom, je potrebno ustrezno hraniti, skrbeti za njeno vzdrževanje v skladu z navodili proizvajalca in jo po preteku roka uporabe zamenjati.
7. člen
Fizične in pravne osebe, določene s tem odlokom, si morajo zahtevana sredstva in opremo priskrbeti čim prej, vendar najkasneje do konca leta 1993.
Pravne osebe, ki bodo ustanovljene po uveljavitvi tega odloka, si morajo sredstva in opremo iz tega odloka priskrbeti v roku enega leta po njihovi ustanovitvi.
8. člen
Podjetja, zavodi in druge organizacije morajo izvesti usposabljanje svojih delavcev za pravilno ravnanje, ter vzdrževanje sredstev in opreme za osebno in skupinsko zaščito.
9. člen
Republika Slovenija mora v rezervah sredstev za zaščito in reševanje zagotoviti za 10% prebivalcev osebno zaščito pred radiološkimi in biološkimi nevarnostmi, in sicer zaščitno masko oziroma drugo enakovredno sredstvo za zaščito dihal, ter prvi povoj.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata Republiški inšpektorat za obrambo in Republiški inšpektorat za požarno varnost.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 8-01/92-11/1-8
Ljubljana, dne 11. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek

AAA Zlata odličnost