Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

21. Uredba o ratifikaciji skupnega sporočila o navezavi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, stran 61.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji skupnega sporočila o navezavi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo
1. člen
Ratificira se skupno sporočilo o navezavi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, podpisano 15. januarja 1992 v Ljubljani.
2. člen
Skupno sporočilo se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
SKUPNO SPOROČILO
o navezavi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo
Republika Slovenija, in Republika Avstrija sta na podlagi obojestranske odločitve, da poglobita prijateljske odnose in politično, gospodarsko in ostalo sodelovanje med državama,
v soglasju, da se ti odnosi in sodelovanje gradijo na načelih Združenih narodov ter Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi,
v soglasju, da vsa meddržavna vprašanja, ki se bodo porajala v zvezi z novo ureditvijo odnosov, rešujeta s pogajanji,
sklenili, da navežeta diplomatske odnose z veljavnostjo od dneva podpisa tega skupnega sporočila in da vzajemno odpreta diplomatski misiji na ravni veleposlaništev.
 
Ljubljana, dne 15. januarja 1992
Za Republiko Slovenijo
Minister
za zunanje zadeve:
Dr. Dimitrij Rupel l. r.
 
Za Republiko Avstrijo
Avstrijska generalna
konzulka:
Dr. Jutta Stefan-Bastl l. r.
G E M E I N S A M E S K O M M U N I Q U E
betreffend die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Republik Slowenien und der Republik Österreich
Die Republik Slowenien und die Republik Österreich,
geleitet vom beiderseitigen Entschluß, freundschaftliche Beziehungen und die politische, wirtschaftliche und sonstige Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten weiterzuentwickeln,
in der Übereinstimmung, daß diese Beziehungen und diese Zusammenarbeit auf den Prinzipien der Vereinten Nationen und der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa beruhen werden,
in der weiteren Übereinstimmung, daß alle zwischenstaatlichen Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Neuordnung der Beziehungen ergeben, auf dem Verhandlungsweg gelöst werden,
haben beschlossen, mit Wirksamkeit vom Tag der Unterzeichnung dieses gemeinsamen Kommuniques diplomatische Beziehungen aufzunehmen und diplomatische Missionen auf der Ebene von Botschaften auszutauschen.
  
Laibach, am 15. Jänner 1992
Für die Republik Slowenien:
Der Minister für auswärtige
Angelegenheiten:
Dr. Dimitrij Rupel, e. k.
 
Für die Republik Österreich:
Die Österreichische
Generalkonsulin:
Dr. Jutta Stefan-Bastl, e. k.
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/90-4/6-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost