Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

1604. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za razširitev pokopališča na Blejski Dobravi (ureditveno območje J4/Z1), stran 2159.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90 in 13/91) in prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 2. alineje 153. člena statuta občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/82 in 1/85) je Izvršni svet Skupščine občine Jesenice na 77. seji dne 16. 6. 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za razširitev pokopališča na Blejski Dobravi (ureditveno območje J4/Z1)
1. člen
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta za razširitev pokopališča na Blejski Dobravi, ki ga je izdelal Projektivni biro Kontura, d.o.o. Bled, v septembru 1991.
2. člen
Osnutek ureditvenega načrta, ki obsega grafični in tekstualni del, bo javno razgrnjen v pritličju severnega trakta občine Jesenice ter na sedežu KS Blejska Dobrava.
Javna razgrnitev osnutka prične tretji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 30 dni.
3. člen
V času javne razgrnitve bo krajevna skupnost organizirala javno obravnavo o osnutku in. o tem obvestila občane in druge zainteresirane na krajevno običajen način.
4. člen
Rok za pripombe poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predloge se vpiše v knjigo pripomb ali da pisno Sekretariatu za urejanje prostora občine Jesenice.
Št. 351-7/91-2
Jesenice, dne 16. junija 1992.
Predsednica
Izvršnega sveta
Skupščine občine Jesenice
Rina Klinar, dipl. soc. l. r.

AAA Zlata odličnost