Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

36. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, stran 75.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
1. člen
Ratificira se sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, sklenjen z izmenjavo not z dne 15. in 16. januarja 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem prevodu glasi:
 
January 15. 1992.
18/1992
 
The Consulate General of the Republic of Hungary presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and
guided by the desire to further develop the relations between the Republic of Hungary and the Republic of Slovenia based on historic traditions,
being convinced that this act will contribute to the peace, security and stability of Europe, as well as to the realization of the principles enshrined in the Charter of the United Nations, the Helsinki Final Act of 1975 and the Charter of Paris,
wishing to encourage the broadening of the friendly relations between their peoples,
has the honour to propose the establishment of diplomatic relations at ambassadorial level between the Republic of Hungary and the Republic of Slovenia.
The Consulate General of the Republic of Hungary further has the honour to propose to the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia that if the above is acceptable to the Republic of Slovenia this Note and the Ministry's for Foreign Affairs Note reply thereto shall constitute an agreement between the Republic of Hungary and the Republic of Slovenia with the effective date of the receipt of the reply of the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia.
The Consulate General of the Republic of Hungary avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of the Republic of Slovenia the assurances of its highest consideration.
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the General Consulate of the Republic of Hungary in Zagreb and has the honour to confirm the receipt of its erung der Republik 15, 1992.
Guided by the same desire for further development of the relations between our two countries based on positive historical traditions, we are accepting the proposal of the immediate establishment of the diplomatic relations.
We also agree with the exchange of the diplomatical envoys in the rank of ambassadors.
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to express to the General Consulate of the Republic of Hungary the assurances of its highest consideration.
 
Ljubljana, January 16, 1992
 
The Consulate General
of the
Republic of Hungary
Zagreb
 
15. januar 1992
18/1992
 
Generalni konzulat Republike Madžarske izraža svoje spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in
v želji, da bi še naprej razvijali odnose med Republiko Madžarsko in Republiko Slovenijo, temelječe na zgodovinskih tradicijah,
v prepričanju, da bo to dejanje doprineslo k miru, varnosti in stabilnosti Evrope, kakor tudi k realizaciji načel, ki so vsebovana v Ustanovni listini Združenih narodov, v Helsinški sklepni listini iz leta 1975 in v Pariški listini,
želeč vzpodbujati razširitev prijateljskih odnosov med svojima narodoma,
ima čast, da predlaga vzpostavitev diplomatskih odnosov na ravni veleposlaništev med Republiko Madžarsko in Republiko Slovenijo.
Generalni konzulat Republike Madžarske ima nadalje čast predlagati Ministru za zunanje zadeve Republike Slovenije, da – če je zgoraj navedeno za Republiko Slovenijo sprejemljivo – ta nota in nota odgovor Ministrstva za zunanje zadeve tvorita sporazum med Republiko Madžarsko in Republiko Slovenijo z začetkom veljavnosti na dan prejema odgovora Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Generalni konzulat Republike Madžarske izkorišča to priložnost, da ponovno izraža Ministrstvu Republike Slovenije svoje odlično spoštovanje.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža svoje spoštovanje Generalnemu konzulatu Republike Madžarske v Zagrebu in ima čast potrditi prejem njegove note z dne 15. januarja 1992.
V isti želji za nadaljnji razvoj odnosov med obema državama, temelječih na pozitivnih zgodovinskih tradicijah, se strinjamo s predlogom za takojšnjo vzpostavitev diplomatskih odnosov.
Strinjamo se tudi z izmenjavo diplomatskih poslanikov na ravni veleposlanikov.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izkorišča to priložnost, da izraža Generalnemu konzulatu Republike Madžarske svoje odlično spoštovanje.
Ljubljana, dne 16. januarja 1992
 
Generalnemu konzulatu
Republike Madžarske
Zagreb
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/92-31/2-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik dr.
Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost