Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

1623. Odlok o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev, stran 2166.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
1. člen
Cene proizvodov in storitev v dejavnostih proizvodnje in distribucije vode, prečiščevanja in odvajanja odplak, proizvodnje, prenosa in distribucije plina, proizvodnje in distribucije toplote ter odvažanja in odlaganja odpadkov (v nadaljnjem besedilu: cene komunalnih storitev) smejo podjetja in zasebniki (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) oblikovati na način, določen s tem odlokom.
2. člen
Cene iz prejšnjega člena, ki so se v skladu s predpisi oblikovale in uporabljale na tržišču na dan 30. junija 1992, se v nadaljevanju oblikujejo tako, da ne presežejo dovoljene rasti cen, določene s tem odlokom.
3. člen
Dovoljeno rast cen zavezanci ugotovijo na osnovi rasti cen življenjskih potrebščin v predhodnem mesecu po podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko na naslednji način:
a) rast življenjskih potrebščin v predhodnem mesecu do 5 odstotkov – cene se ne spremenijo,
b) rast cen življenjskih potrebščin v predhodnem mesecu od 5-10 odstotkov – cene se povečajo za 4 odstotke plus 90 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin nad 5 odstotkov,
c) rast cen življenjskih potrebščin v predhodnem mesecu nad 10 odstotkov – cene se povečajo za 9 odstotkov plus 90 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin nad 10 odstotkov.
4. člen
Cene iz tega odloka se smejo spreminjati mesečno. Če v več zaporednih mesecih od uveljavitve tega odloka ne pride do dovoljenega povišanja, se pri naslednjem povišanju cen lahko upošteva skupna kumulativna dovoljena rast.
5. člen
Zavezanci obvestijo Ministrstvo za trgovino, naslednji dan po sprejetju sklepa o določitvi cen v skladu z določbami tega odloka, o sprejetem povišanju cen, skupaj s podatki o doseženih ravneh cen posameznih komunalnih storitev (povprečnih in za posamezne uporabnike teh storitev).
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od 1. julija 1992.
Št. 380-11/92-7/3-8
Ljubljana, dne 24. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost