Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

35. Uredba o ratifikaciji deklaracije Vlade Republike Slovenije in Vlade Velikega vojvodstva Luksemburga o vzpostavitvi odnosov na diplomatski ravni, stran 74.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji deklaracije Vlade Republike Slovenije in Vlade Velikega vojvodstva Luksemburga o vzpostavitvi odnosov na diplomatski ravni
1. člen
Ratificira se deklaracija vlade Republike Slovenije in vlade Velikega vojvodstva Luksemburga o vzpostavitvi odnosov na diplomatski ravni, podpisana dne 11. marca 1992 v Ljubljani.
2. člen
Deklaracija se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku glasi:
DEKLARACIJA
Vlade Republike Slovenije in Vlade Velikega vojvodstva Luksemburga o vzpostavitvi odnosov na diplomatski ravni
Vlada Republike Slovenije in vlada Velikega vojvodstva Luksemburga sta sklenili vzpostaviti diplomatske in konzularne odnose v skladu z določbami Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961 in Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963.
Oblike teh odnosov bodo določene kasneje.
S tem v zvezi imata vladi v mislih Pogodbo med Velikim vojvodstvom Luksemburga in Kraljevino Nizozemsko o sodelovanju na področju diplomatskega predstavljanja, podpisano v Haagu, dne 24. marca 1964, ki je stopila v veljavo dne 8. septembra 1965, registrirano v Generalnem sekretariatu Združenih narodov dne 17. novembra 1965 in objavljeno v Zborniku pogodb Združenih narodov, Zvezek 548, na strani 537.
Enako velja za Konvencijo o sodelovanju na konzularnem področju, ki je bila podpisana dne 30. septembra 1965 v Bruslju med Velikim vojvodstvom Luksemburga in Kraljevino Belgijo.
Dve vladi sta sklenili, da se bodo dvostranski sporazumi sklenjeni med bivšo Socialistično Federativno Republiko Jugoslavijo in Velikim vojvodstvom Luksemburga (kakor tudi tisti, sklenjeni z Belgijsko-luksemburško gospodarsko skupnostjo) smiselno še naprej uporabljali med Republiko Slovenijo in Velikim vojvodstvom Luksemburga, vse dokler ne bodo bodisi potrjeni ali bosta dve strani sklenili nove.
 
V Ljubljani, dne 11. marca 1992.
Za Vlado
Republike Slovenije
Minister za zunanje zadeve
dr. Dimitrij Rupel l. r.
 
Za Vlado
Velikega vojvodstva
Luksemburga
Jacques F. Poos l. r.
DECLARATION
du Gouvernement de la République de Slovénie et du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relative à I' établissement de relations au niveau diplomatique
Le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ont convenu d'établir des relations diplomatiques et consulaires conformément aux dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.
Les modalités de ces relations seront déterminées ultérieurement.
Dans ce contexte, les deux Gouvernements ont à l'esprit le Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération dans la domaine de la représentation diplomatique, signé à La Haye le 24 mars 1964 et entré en vigueur le 8 septembre 1965, enregistré au Secrétariat Général des Nations Unies le 17 novembre 1965 et publié au Recueil des Traités des Nations Unies, volume 548 p. 537.
Il en est de même de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative à la coopération dans le domaine consulaire, signée à Bruxelles le 30 septembre 1965.
Les deux Gouvernements ont convenu que les accords bilatéraux liant, d'une part, la République socialiste fédérative de Yougoslavie et, d'autre part, le Grand-Duché de Luxembourg (en ce compris ceux conclus avec l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise), continueront à produire leurs effets entre la République de Slovénie et le Grand-Duché de Luxembourg jusqu'à ce qu'ils aient été, soit confirmés, soit renégociés par les deux parties.
 
Fait à Ljubljana, le 11 mars 1992
Pour le Gouvernement
la République de Slovénie
dr. Dimitrij Rupel, m. p.
 
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
Jacques F. Poos, m. p.
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/92-33/1-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost