Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

19. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, stran 59.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske
1. člen
Ratificira se sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, sklenjen z izmenjavo not z dne 15. in 17. januarja 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem prevodu glasi:
 
Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs presents his compliments to the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and has the honour to refer to the British Prime Minister's letter of 15 January 1992 which confirmed British recognition of the Republic of Slovenia.
The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs has the honour to propose the establishment of diplomatic relations between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of Slovenia, with immediate effect upon receipt of confirmation that this is acceptable to the Government of the Republic of Slovenia.
Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs avails himself of this opportunity to the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia his sincere respects and personal good wishes.
 
Foreign and Commonwealth office
15 January 1992
 
No. ES A 1/92
 
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the Foreign and Commonwealth Office of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and has the honour to express its gratitude for the decision of Her Majesty's Government on recognition of the Republic of Slovenia, which was transmitted by the note of His Excellency, the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, of 15 January 1992.
The Ministry fully agrees with the proposal for the establishment of diplomatic relations between our two countries, with immediate effect. We also propose the exchange of diplomatic envoys on the level of ambassadors.
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to present to the Foreign and Commonwealth Office the assurances of its highest consideration.
 
Ljubljana, 17 January 1992
Foreign and Commonwealth Office London
  
Glavni državni sekretar Njenega Veličanstva za zunanje zadeve in zadeve Commonwealtha izraža svoje spoštovanje ministru za zunanje zadeve Republike Slovenije in se ima čast sklicevati na pismo britanskega ministrskega predsednika z dne 15. januarja 1992, s katerim je bilo potrjeno britansko priznanje Republike Slovenije.
Državni sekretar za zunanje zadeve in zadeve Commonwealtha ima čast predlagati vzpostavitev diplomatskih odnosov med Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske in Republiko Slovenijo s takojšnjo veljavnostjo po prejemu potrditve, da je to sprejemljivo za Vlado Republike Slovenije.
Glavni državni sekretar Njenega Veličanstva za zunanje zadeve in zadeve Commonwealtha izkorišča to priložnost, da izrazi ministru za zunanje zadeve Republike Slovenije svoje iskreno spoštovanje in osebne dobre želje.
 
Ministrstvo za zunanje zadeve in Commonwealth
15. januarja 1992
 
Št. ESA 1/92
 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža svoje spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve in Commonwealth Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in se ima čast zahvaliti za odločitev Vlade Njenega Veličanstva o priznanju Republike Slovenije, ki je bila posredovana z noto Njegove Ekscelence državnega sekretarja za zunanje zadeve in Commonwealth z dne 15. januarja 1992.
Ministrstvo se v celoti strinja s predlogom za vzpostavitev diplomatskih odnosov med našima dvema državama s takojšnjo veljavnostjo. Predlagamo tudi izmenjavo diplomatskih predstavnikov na ravni veleposlanikov.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izkorišča to priložnost da prenese Ministrstvu za zunanje zadeve in Commonwealth zagotovila svojega odličnega spoštovanja.
 
Ljubljana, 17. januarja 1992
 
Ministrstvo za zunanje zadeve in Commonwealth
London
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/91-21/4-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost