Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1579. Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi
1580. Uredba o koncesiji za gojenje školjk na I., II., III., IV., V. in VI. parceli gojitvenega območja Strunjan
1581. Uredba o spremembah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem
1582. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za graditev sedežnice Pesnik na Ribniškem Pohorju
1633. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce

MINISTRSTVA

1583. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom
1634. Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1584. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Slovenska Bistrica
1635. Dogovor o višini regresa za letni dopust za leto 2008

OBČINE

Braslovče

1585. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Kranjska Gora

1586. Sklep o javni razgrnitvi predloga 6. sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora

Ljubljana

1587. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Bevka
1588. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franca Rozmana Staneta
1589. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Milana Šuštaršiča
1590. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Poljane
1591. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja
1592. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Riharda Jakopiča
1593. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jožeta Moškriča
1594. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Hinka Smrekarja
1595. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ketteja in Murna
1596. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kolezija
1597. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Koseze
1598. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ledina
1599. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Mirana Jarca
1600. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole n. h. Maksa Pečarja
1601. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Nove Fužine
1602. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Nove Jarše
1603. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Oskarja Kovačiča
1604. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Savsko naselje
1605. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca
1606. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polje
1607. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vižmarje Brod
1608. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Trnovo
1609. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Valentina Vodnika
1610. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vič
1611. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Zalog
1612. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Zadobrova
1613. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vrhovci
1614. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vide Pregarc
1615. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Livada
1616. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha
1617. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Vita Kraigherja
1618. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Božidarja Jakca
1619. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bičevje
1620. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bežigrad
1621. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro
1622. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šentvid
1623. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Spodnja Šiška
1624. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sostro
1625. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Prule
1626. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vodmat
1627. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dravlje
1628. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca
1629. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Majde Vrhovnik
1630. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Martina Krpana

Miren-Kostanjevica

1631. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–1990

Vransko

1632. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti