Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

SV 214/08 Ob-3913/08 , Stran 1526
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, opr. št. SV 214/08, DK 20/08 z dne 9. 4. 2008, notarja Milana Dolgana iz Ljubljane, je na štirisobnem stanovanju št. 4, v izmeri 112,70 m2 v pritličju, s pripadajočo kletjo, vse v stanovanjski stavbi na Ulici bratov Učakar 24 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 2219/57, k.o. Zgornja Šiška, v solasti zastaviteljev Jurija Sluga in Petre Sluga Kuharič, oba Ulica bratov Učakar 24, Ljubljana – za vsakega do idealnega deleža 1/2, pridobljena zastavna pravica v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, za terjatev do kreditojemalke Irene Rkman, Strojeva ulica 22, Ljubljana, v višini glavnice 33.490,83 EUR s pp.