Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

SV 457/08 Ob-3906/08 , Stran 1526
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 457/08 z dne 14. 4. 2008, je triinpolsobno stanovanje št. 12, II. nadstropje, na naslovu Prušnikova ulica 8 v Ljubljani, v izmeri 85,91 m2, ki stoji na parcelni št. 902/5, 915/11, 901/11, 910/4, 909/7 in 915/4, k.o. Šentvid nad Ljubljano, last zastaviteljev Cerovak Milovana in Cerovak Milke, vsakega do 1, na temelju prodajne pogodbe št. 372 -03-162/1999-11 z dne 9. 7. 2003, sklenjene s prodajalko Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, identifikacijska številka 1870599, 8083 St. Stefan im Rosental, Mureckerstrasse 23, Avstrija, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 195.000,00 EUR, z letnimi rednimi obrestmi 7,50%, od 1. 7. 2008 dalje pa obresti temeljijo na trimesečnem povprečju Euribor, s fiksnim dodatkom 2,75% ter z zapadlostjo 1. 4. 2028 ali prej, če dolžniki zamujajo s plačilom začetnega ali dveh zaporednih obrokov.