Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

1618. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Božidarja Jakca, stran 3968.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 15. seji dne 31. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Božidarja Jakca
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje Osnovno šolo Božidarja Jakca (v nadaljevanju: zavod).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Božidarja Jakca.
Sedež zavoda: Nusdorferjeva ulica 10, Ljubljana.
III. PODRUŽNICA ŠOLE
3. člen
V okviru zavoda se za izvajanje splošnega osnovnošolskega izobraževanja na drugi lokaciji organizira podružnica šole. Ime podružnice šole: Osnovna šola Božidarja Jakca – podružnica Hrušica. Podružnica šole deluje na lokaciji: Pot do šole 1, Ljubljana.
IV. PEČAT ZAVODA
4. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
V. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
6. člen
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– P/85.200     Osnovnošolsko izobraževanje
– G/47.890     Trgovina na drobno na stojnicah in
          tržnicah z drugim blagom
– G/47.990     Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
          stojnic in tržnic
– H/49.391     Medkrajevni in drug cestni potniški
          promet
– I/56.290     Druga oskrba z jedmi
– J/58.140     Izdajanje revij in druge periodike
– J/58/190     Drugo založništvo
– L/68.200     Oddajanje in obratovanje lastnih ali
          najetih nepremičnin
– N/82.300     Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– P/85.510     Izobraževanje, izpopolnjevanje in
          usposabljanje na področju športa in
          rekreacije
– P/85.520     Izobraževanje, izpopolnjevanje in
          usposabljanje na področju kulture in
          umetnosti
– P/85.590     Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
          izpopolnjevanje in usposabljanje
– P/85.600     Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– R/90.010     Umetniško uprizarjanje
– R/91.011     Dejavnost knjižnic
– R/93.110     Obratovanje športnih objektov
– R/93.299     Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti
          čas.
VI. ŠOLSKI OKOLIŠ
7. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš:
– matične enote, ki obsega naslednje ulice in hišne številke:
– BILEČANSKA ULICA 2, 4, 5,
– DERGANČEVA ULICA 5, 7, 7/a, 9, 9/a, 13, 15,
– JAKČEVA ULICA 2, 5, 8, od 10 do 14, 16, 18,
– KAMNOSEŠKA ULICA 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/a, 21, 22,
– LITIJSKA CESTA 22, 24, 26, 28, 32, 38, 42, 44, 44/a, 46, 46/a, 48, 48/a, 50, 50/a, 51, 52, 52/a, 54, 54/a, 56, 56/a, 58, 58/a, 60, 60/a, 62, 62/a, 64, 65, 66, 67, 68, 68/a, 69, 71, 72, 73, 74, 75,
– MEKINČEVA ULICA 10,
– NUSDORFERJEVA ULICA 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17,
– OB MEJAŠU 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16,
– OB POTOKU 40, 42, 46, 48, 50, 52, 52/a, b, 54, 60,
– PERIŠKA CESTA 1, 2, 4, 4/a, 6, 7, 8, 9, 11, 11/a, b, c, 13, 15, 17, 19, 29, 29/a, 31, 31/a, 33, 35, 35/a, b, 37, 45, 51, 53, 60, 62,
– ULICA BRATOV TUMA 1, 2, 3, 3/a, od 4 do 12, 14, 16, 20, 22, 26,
– ULICA MIRU 1, 1/a, b, 2, 2/a, 3, 4, 5, 6, 6/a, b, 7, 8, 9, 10, neparne od 11 do 25, 25/a, 27, 29;
Podružnice šole, ki obsega naslednje ulice in hišne številke:
– BIZOVIŠKA CESTA 1, 1/a, b, c, d, 2, 2/a, b, c, d, 3, 4, 4/a, 6, 7, 9, 11, 11/a, 13, 13/a, b, c, d, e, 14, 14/a, 15, 15/a, 16, 16/a, 17, 17/a, 18, 19, 20/a, b, 21, 22, 22/a, c, d, 24, 31, 31/a, 32, 32/a, b, 33, 33/a, b, 34, 34/a, 35, 35/a, 36, 38, 40, 41, 43, 43/a, b, c, d, e, f, g, 45, 45/a, 46, 47, 48, 48/a, b, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57/a, 59, 59/a, 61, 63, 65, 67, 69, 69/a, 71,
– CESTA V KOSTANJ 1, 1/c, 3, 5, 5/a, b, 7, 7/a, b, 9, 11, 11/a, b, 13, 15, 17, 17/a, 19, 21, 21/a, b, 23, 23/a, 25, 27, 27/a, b, 29, 31,
– FRENKOVA POT 1, 2, 3, 3/a, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 21/a, 23, 25, 27,
– FUŽINSKA CESTA 12, 19, 23,
– GOZDNA POT 1, 1/a, 2, 3, 3/a, 4, 5, 6, 7, 10,
– HRUŠEVSKA CESTA 37, 39, 39/a, 40, 41, 42, 42/a, 43, 43/a, b, c, d, 44, 44/a, b, 45, 45/a, b, 46, 46/a, 48, 48/a, 50, 52, 52/a, 54, 56, 56/a, b, 58, 60, 62, 64, 64/a, 66, 68, 68/a, 70, 70/a, 72, 74, 74/a, 76, 78, 80, 80/a, b, 81, 82, 90, 90/a, b, 92, 92/a, 96, 98, 98/a, 100, 100/a, 130, 142, 144,
– KROŽNA POT 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9/a, 10, 11, 13, 13/a, 14, 15, 16, 18, 19, 19/a, b, 21, 22, 23, 23/a, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 36/a, 42, 50, 52, 52/a, b, 54, 54/a, 56, 56/a, b, 58, 60, 62,
– LITIJSKA CESTA 76, 100, 101, 103, 103/a, 105, 106, 108, 110, 112, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 130, 132, 134, 136, 138, 138/a, 140, 143, 145, 146, 147, 147/a,b, 148, 149, 150,151/a, od 153 do 167, 167/a, c, 168, 169, 171, 172, 174,
– OB POTOKU 1, 3, 5, 7, 9, 11/a, 13, 15, 17, 21, 21/a, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 39,
– PERIŠKA CESTA 1, 2, 4, 4/a, 6, 7, 8, 9, 11, 11/a, b, c, 13, 15, 17, 19, 29, 29/a, 31, 31/a, 33, 35, 35/a, b, 37, 45, 51, 53, 60, 62,
– POT DO ŠOLE 1, 2, 2/a, b, c, e, 3, 4, 4/a, 5, 5/a, b, 6, 7, 8, 10,
– POT NA BREJE 5, 6,
– POT NA VISOKO 1, 1/b, c, 2, 2/a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/a, 10, 11, 11/a, b, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/a, 20, 21, 23, 24, 25,
– POT V DOLINO 1, 1/a, 2, 3, 3/a, b, 4, 5, 7, 7/a, 8, 8/a, b, 9, 10, 11, 11/a, b, c, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 23/a, 24, 25, 25/a, 26, 27, 27/a, b, c, d, od 28 do 36, 36/a, 37, 37/a, b, 38, 39, 40, 40/b, 41, 41/a, b, 42, 43, 44, 44/a, 45, 46, 48, 50, 51, 52,
– TRPINČEVA ULICA 35/b, 37, 39, 60, od 62 do 75, 75/a, 77, 79, 79/a, b, c, 80, 81, 82, 82/a, 84, 84/a, b, 86, 86/a, b, 88, 88/a, 90, 92, 94, 96, 96/a, b, c, 102, 102/b, 108.
Šolski okoliš matičnega zavoda obsega za učence predmetne stopnje tudi območje Podružnice Hrušica.
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.
VII. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet zavoda
9. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje letno poročilo zavoda ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana skladno s svojimi akti.
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, določenim s tem odlokom.
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, določenim s tem odlokom.
10. člen
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku.
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpiše nadomestne volitve.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.
11. člen
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:
– dva predstavnika izmed delavcev matične enote,
– enega predstavnika izmed delavcev podružnice šole.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določa dan volitev, število članov sveta, ki se volijo, in imenuje se volilna komisija.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
12. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci zavoda in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.
13. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev in določi dan predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed delavcev matične enote zavoda ter koliko kandidatov izmed delavcev podružnice šole. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda.
14. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda, in sicer tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
15. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda.
16. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo reprezentativnega sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda.
17. člen
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje, in sicer tako, da izvoli
– dva predstavnika izmed staršev učencev matične enote in
– enega predstavnika izmed staršev učencev podružnice šole.
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda po abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu glasovanja.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za člane sveta zavoda, za katere se želi glasovati.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.
Za člane sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega števila glasov.
18. člen
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, ki ga starši sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na roditeljskem sestanku.
Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku prisotna večina staršev oddelka.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta.
Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan.
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne.
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.
2. Ravnatelj
19. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom.
20. člen
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda.
21. člen
Podružnico šole vodi vodja podružnice šole, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj šole izmed delavcev podružnice šole, in ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo podružnice šole,
– predlaga ravnatelju šole program razvoja podružnice šole,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnice šole z učenci,
– obvešča starše o delu podružnice šole,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj šole.
3. Strokovni organi
22. člen
Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in pravila zavoda.
4. Svet staršev
23. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev določajo zakon in pravila zavoda.
VIII. SREDSTVA ZA DELO
24. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih izkazala Osnovna šola Božidarja Jakca na dan 31. decembra 2007.
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu.
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem.
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
25. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom.
IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
26. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
27. člen
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje.
XI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
28. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto predložiti letni delovni načrt,
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda,
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
XII. JAVNOST DELA
29. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj oziroma predsednik organa.
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti.
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
30. člen
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Svet zavoda se oblikuje v skladu z zakonom in tem odlokom v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka, in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta zavoda.
32. člen
Dosedanja ravnateljica opravlja svojo funkcijo do izteka mandata.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Božidarja Jakca (Uradni list RS, št. 51/97, 83/01 in 35/05).
34. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 603-213/2007-9
Ljubljana, dne 31. marca 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.