Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

SV 226/08 Ob-3917/08 , Stran 1527
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št. SV 226/08 z dne 14. 4. 2008, je bilo stanovanje št. 5, v drugem nadstropju stanovanjskega bloka Prelovčeva 1b, Idrija, v obsegu 58,90 m2, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih delih in napravah ter zemljišču, na katerem stoji – parceli št. 1370, k.o. Idrija mesto, v solasti Janka in Vande Trošt, oba stanujoča Partizanska ulica 7, Idrija, kupljeno z notarskim zapisom prodajne pogodbe notarja Andreja Rozmana iz Idrije, opr. št. SV 129/08 z dne 10. 3. 2008, zastavljeno v korist upnice – banke SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 81.700,00 EUR s pripadki.