Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

SV 946/2008 Ob-3909/08 , Stran 1526
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-946/2008 z dne 10. 4. 2008, je bilo trisobno stanovanje št. 3, v izmeri 68,35 m2, v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu Rojčeva ul. 17, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1008, k.o. Moste, last zastaviteljice Ane Klančar, Ljubljana, Rojčeva ul. 17, EMŠO 2804959505275, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št. 89/91 z dne 24. 10. 1991, sklenjene s prodajalko Občino Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana, Proletarska c. 1, z zemljiškoknjižnim dovolilom št. 466-370/2004-ŠM z dne 21. 3. 2005, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen banke d.d., Slovenska ul. 17, 2000 Maribor, matična št. 5706491000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 62.570,31 CHF, preračunano v EUR po tečajnici Banke Slovenije – referenčnem tečaju ECB za CHF na dan plačila, s pripadki.