Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

SV 352/08 Ob-3907/08 , Stran 1526
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 352/08 z dne 11. 4. 2008, je nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje št. 5 s kletnim prostorom, v skupni izmeri 66,44 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Župančičeva ulica 6, k.o. Tezno, katere lastnika vsak do 1/2 sta Robert Bobič in Klavdija Petrovič, oba stan. Župančičeva ulica 6, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 12. 1998, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, en. id. št. 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Roberta Bobiča in Klavdije Petrovič, oba stan. Župančičeva ulica 6, Maribor, v višini 44.500,00 EUR s pripadki.