Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Ob-3786/08 , Stran 1502
Nadzorni svet družbe Veterinarska postaja Ljubljana d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Cesta v Mestni log 51a, na podlagi 9. člena Akta o ustanovitvi gospodarske družbe Veterinarska postaja Ljubljana d.o.o. je na seji dne 8. 4. 2008 sprejel sklep, da se razpiše prosto delovno mesto direktorja Veterinarske postaje Ljubljana d.o.o./direktorice Veterinarske postaje Ljubljana d.o.o. (v besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske). Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev izpolnjuje še posebne pogoje: – univerzitetna izobrazba veterinarske smeri – pridobljeni naziv dr. vet. med., – 10 let delovnih izkušenj od tega vsaj 5 let na vodilnih in vodstvenih mestih, – organizacijske sposobnosti in izkušnje, – poznavanje veterinarske dejavnosti, – opravljen državni izpit, – veljavna licenca veterinarske zbornice. Kandidati morajo k prijavi na razpis predložiti: – strateški načrt vodenja in poslovanja gospodarske družbe za mandatno obdobje, – življenjepis, – dokazila o izpolnjevanju pogojev. Direktorja za mandatno obdobje 5 let imenuje nadzorni svet družbe. Direktor sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata, to je 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od objave tega razpisa, v zaprti ovojnici z oznako »razpis za direktorja« na naslov: Veterinarska postaja d.o.o., nadzorni svet, Cesta v Mestni log 51a, 1000 Ljubljana. Nadzorni svet bo obravnaval samo pravočasne in popolne prijave. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidati bodo o izboru obveščeni v roku 15 dni od poteka roka za prijavo. Dodatne informacije dobite vsak dan med 7. in 8. uro na tel. 420-56-37.