Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Ob-3837/08 , Stran 1517
Družba OLMA proizvodnja kemičnih izdelkov, d.d., Poljska pot 2, 1000 Ljubljana, v skladu s 629. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja obvestilo, da namerava izvesti delitev družbe po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe. Družba OLMA, d.d. je v ta namen kot prenosna družba Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) že predložila delitveni načrt z vsemi prilogami. Delničarjem je na sedežu družbe v Ljubljani, Poljska pot 2, omogočen pregled delitvenega načrta in vseh ostalih listin v zvezi z delitvijo. Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis vseh navedenih listin. Vsakemu upniku in svetu delavcev bo družba na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis delitvenega načrta. Vse navedene listine bodo predložene tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini bo direktor ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju za delitev družbenike obvestil o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe, v obdobju od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine.