Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

1635. Dogovor o višini regresa za letni dopust za leto 2008, stran 4074.

D O G O V O R
o višini regresa za letni dopust za leto 2008
1. člen
S tem dogovorom se podpisniki dogovorimo o višini regresa za letni dopust za leto 2008 za javne uslužbence, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo in 17/08).
2. člen
Regres za letni dopust za leto 2008 znaša 672,00 €. Izplača se pri plači za mesec april 2008.
3. člen
Ta dogovor začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-211/2008/3
Ljubljani, dne 10. aprila 2008
EVA 2008-3111-0020
Vlada Republike
Slovenije:
 
Reprezentativni
sindikati dr. Gregor Virant l.r.
javnega sektorja:Minister
za javno upravo
 
GLOSA –
SINDIKAT KULTURE
SLOVENIJE
Doro Hvalica l.r.
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV
SLOVENIJE
Drago Ščernjavič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI,
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Branko Prah l.r.
 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Dušan Pečnik l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Nevenka Lekše l.r.
 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
Branimir Štrukelj l.r.
 
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE
Konrad Kuštrin l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
Peter Majcen l.r.
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE
Bogdan Godnič l.r.
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač l.r.
SIFARM - SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE
Samo Mahovič l.r.
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE NEODVISNOST-KNSS
Milan Štimec l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE
Darinka Avguštiner l.r.
SIDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM
Matija Cevc l.r.
 
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE
Jurij Por l.r.
 
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV
Matjaž Kovačič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE
Tom Zalaznik
NI PODPISA
 
SINDIKAT SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA SLOVENIJE
Nataša Kus l.r.
 
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Stane Tomšič l.r.
 
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
Stanislav Konda l.r.
 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE
Iztok Jurančič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA SLOVENIJE
Tomaž Virnik l.r.
 
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS Pergam
Matic Munc l.r.
 
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM
Robert Kokovnik l.r.