Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Ob-3890/08 , Stran 1455
Pri objavi razpisa – javno zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora z letnim vrtom in teraso, objavljenem v Ur. l. RS, št. 36, str. 1395-1396 z dne 11. 4. 2008, Ob-3634/08: – se na koncu besedila 9. točke razpisa doda stavek: »Kolikor bo najemnik odpovedal najemno pogodbo brez krivdnega vzroka na strani najemodajalca, pred iztekom petih let najemnega razmerja, ni upravičen do stroškov vlaganj.« – se v prvem stavku 5. točke razpisa za besedo »ponudbena« doda »(v nadaljevanju: ponujena)«: – se v drugem stavku tretjega odstavka točke 10. d) za »60 točk znaša najugodnejša ponujena cena« doda (Formula: ponujena cena Število doseženih točk = (-----------------------------------------------------) × 60 točk ), najugodnejša ponujena cena nadalje se v isti točki istega odstavka za besedno zvezo »10 točk znašajo reference« besedilo v oklepaju nadomesti z »(registrirana gostinska dejavnost nad 5 let znaša 10 točk, registrirana gostinska dejavnost manj kot 5 let znaša 5 točk), medtem ko se v isti točki istega odstavka v zadnjem stavku v oklepaju beseda »točk« za številom 30.000 spremeni v besedo »EUR«.