Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Št. 67/08 Ob-3842/08 , Stran 1504
Svet zavoda Osnovne šole Notranjski odred Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica, na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 18. 3. 2008 razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo). Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela je dne 1. 11. 2008. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), program vodenja zavoda, dosedanje delovne izkušnje in kratek življenjepis pošljite v 15 dneh (do vključno 5. 5. 2008) po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Notranjski odred Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica, s pripisom Prijava za razpis ravnatelja. Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.