Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Ob-3819/08 , Stran 1510
in poziva ugledne raziskovalce s področja kemije in sorodnih ved, da nominirajo kandidate za nagrade. I. Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo in Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke se podeljujeta raziskovalcem iz Slovenije ali raziskovalcem, ki so večji del raziskav, na katere se nanaša nagrada, opravili v Sloveniji. Nagradi se podeljujeta za vrhunske dosežke na področju osnovnih ali uporabnih raziskav s področja kemije in sorodnih ved, ki so odmevni tudi v svetovnem merilu. Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo se podeljuje posameznikom, Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke pa posameznikom ali skupini raziskovalcev, ki so bistveno prispevali k izjemnemu dosežku, za katerega se podeljuje priznanje. Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo se podeli mednarodno uveljavljenim raziskovalcem za večji opus znanstvenega dela, ki je nastal v enem ali več desetletjih. Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke se podeli za izjemne dosežke v zadnjih petih letih pred prijavo. II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta se v letu 2008 podeli največ ena Velika Preglova nagrada za raziskovalno delo in največ dve Preglovi nagradi Kemijskega inštituta za izjemne dosežke. III. Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo obsega denarno nagrado v vrednosti 9.000 EUR in doprsni kipec Friderika Pregla. Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke obsega denarno nagrado v vrednosti 3.000 EUR in medaljo z vgraviranim portretom Friderika Pregla. IV. Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov za nagrade so: – bibliografija kandidata, – kratka utemeljitev s podpisom predlagatelja in z enim priporočilnim pismom (tako predlagatelj kot pisec priporočilnega pisma lahko predlagata le enega kandidata), – soglasje kandidata za kandidaturo, – biografija (dodatno pri Veliki Preglovi nagradi Kemijskega inštituta za raziskovalno delo), – Kopije izvirnih člankov in dokazila o odmevnost za omenjena dela (dodatno pri Preglovi nagradi za izjemne dosežke). Vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga v elektronski obliki (pdf format)). V. O izboru kandidatov za nagrade odloča komisija, ki jo je Znanstveni svet Kemijskega inštituta imenoval izmed slovenskih raziskovalcev na področju kemije in sorodnih ved v naslednji sestavi: predsednik dr. Albin Pintar in člani dr. Franc Avbelj, prof. Roman Jerala, prof. Boris Pihlar in prof. Boris Žemva. Pri izbiri vrste nagrade komisija ni vezana na predlog predlagatelja. Komisija se lahko odloči, da kakšne nagrade tudi ne podeli. Odločitev komisije bo objavljena ob slovesni razglasitvi nagrajencev, ki bo predvidoma 19. junija 2008 na Kemijskem inštitutu. Dobitniki nagrad bodo svoje dosežke predstavili na predavanju na Kemijskem inštitutu. VI. Vloge za Preglove nagrade Kemijskega inštituta je potrebno poslati do 18. maja 2008, v enem izvodu na Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – predlog za Veliko Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za raziskovalno delo«, oziroma »Ne odpiraj – predlog za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke«, z navedbo pošiljatelja. Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane. VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Kemijskega inštituta, Brigiti Pirc, na elektronskem naslovu: brigita.pirc@ki.si in tel. 01/476-02-25.