Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Št. 1.7-651 Ob-3790/08 , Stran 1511
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO, Ur. l. RS, št. 14/07) in Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: odpadno železo. Lokacija: SŽ – Centralne delavnice, Proizvodnja Dobova, Ul. 15. aprila 23. Predmet prodaje obsega: – 60 ton nerabnih kolesnih dvojic, – 22 kosov odpadnih vagonskih vrat, – 7 ton ležajev, – 31 ton odpadne pločevine nad 5 mm. Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 15.680,00 EUR brez DDV. Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 18 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu: 01/291-48-33 ali elektronski pošti: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 5. 5. 2008. Informacije na tel. 01/291-44-39 (Slobodanka Rosić).