Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Ob-3784/08 , Stran 1502
Svet zavoda Doma Nine Pokorn-Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec, na podlagi sprejetega sklepa z dne 2. 4. 2008 razpisuje prosto delovno mesto strokovni vodja zavoda. Kandidat mora po določilih Statuta Doma Nine Pokorn-Grmovje in Zakona o socialnem varstvu poleg splošnih pogojev izpolnjevati še: – strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – 5 let ustreznih delovnih izkušenj, – strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu. Z izbranim kandidatom bo Svet zavoda sklenil pogodbo za obdobje 5-ih let. Pisno vlogo s potrebnimi dokazili morajo kandidati poslati na naslov: Svet zavoda Doma Nine Pokorn-Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec, v zaprti kuverti »Ne odpiraj – prijava na razpis«. Rok za prijavo na razpis je 8 dni po objavi razpisa. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.