Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

1585. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, stran 3851.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (UPB2, Uradni list RS, št. 22/06) ter 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 9. 4. 2008 sprejel
S K L E P
o imenovanju občinske volilne komisije
I.
Občinski svet imenuje občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
Predsednik: Mitja Korent, Rakovlje 17 c, 3314 Braslovče
Namestnik predsednika: Eva Lenko, Šentrupert 32, 3303 Gomilsko
Član: Ivana Erna Brinovec, Letuš 71 a, 3327 Šmartno ob Paki
Namestnik člana: Branimir Strojanšek, Braslovče 53, 3314 Braslovče
Član: Cvetka Kronovšek, Orla vas 27 a, 3314 Braslovče
Namestnik člana: Urška Cimperman, Parižlje 19, 3314 Braslovče
Član: Janko Marovt, Braslovče 1, 3314 Braslovče
Namestnik člana: Andrej Zottl, Kamenče 5 a, 3314 Braslovče.
II.
Mandat komisije traja štiri leta.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040/01/08
Braslovče, dne 9. aprila 2008
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.