Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

SV 317/08 Ob-3908/08 , Stran 1526
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 317/08, DK 12/08 z dne 10. 4. 2008, je bilo enosobno stanovanje št. 3 v izmeri 41,45 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Turnše 041, Dob, ki stoji na parc. št. 1218, k.o. Dob ter last zastaviteljev Husić Aide, rojene 18. 6. 1983, stanujoče Cesta v Mestni log 100a, do 1 in Husić Hakija, rojenega 17. 5. 1981, stanujočega Cesta v Mestni log 100a, do 1/2, zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 93.792,00 CHF s pp.