Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

1584. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Slovenska Bistrica, stran 3850.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo), v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-46/2007-7/ZP-13, z dne 21. 11. 2007, Petrol plin, d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Slovenska Bistrica, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Slovenska Bistrica
1. člen
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemne skupine in cene za izvajanje meritev.
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Slovenska Bistrica, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežje zemeljskega plina družba Petrol plin, d.o.o.
2. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,6118 EUR/m3.
3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+-----+-----------+---------------------------------+----------+
|CDKi | Odjemna |     Fiksni del       |Variabilni|
|   | skupina |                 |  del  |
|   |      |                 |     |
|   +-----------+---------+------+----------------+----------+
|   | Zakupljena| Pavšal | Cena |   Cena   |  Cena  |
|   |zmogljivost| [CFP] | moči | zmogljivosti | porabe |
|   | (Sm3/leto)|(€/mesec)|[CFM] |  [CFZ] (€/  | [CVP]  |
|   |      |     |(€/kW)|(Sm3/dan))/leto)| (€/Sm3) |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK1 |  0-200  | 1,8000 |   |        |  0,1870|
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK2 | 201-500 | 1,6500 |   |        |  0,1870|
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK3 | 501-1.500 | 7,2000 |   |        |  0,1100|
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK4 |1.501-2.500| 7,2000 |   |        |  0,1100|
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK5 |2.501-4.500| 7,2000 |   |        |  0,1100|
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK6 |  4.501- | 0,0000 |0,3500|        |  0,1069|
|   |  10.000 |     |   |        |     |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK7 | 10.001- | 0,0000 |0,3500|        |  0,1069|
|   |  30.000 |     |   |        |     |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK8 | 30.001- | 0,0000 |0,3500|        |  0,1069|
|   |  70.000 |     |   |        |     |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK9 | 70.001- | 0,0000 |0,3500|    0,0000 |  0,1069|
|   | 100.000 |     |   |        |     |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK10| 100.001- |     |   |    0,2001 |  0,0923|
|   | 200.000 |     |   |        |     |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK11| 200.001- |     |   |    0,2001 |  0,0923|
|   | 600.000 |     |   |        |     |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK12| 600.001- |     |   |    0,2001 |  0,0923|
|   | 1.000.000 |     |   |        |     |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK13| 1.000.001-|     |   |    0,1903 |  0,0900|
|   | 5.000.000 |     |   |        |     |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK14| 5.000.000-|     |   |    0,1903 |  0,0900|
|   | 15.000.000|     |   |        |     |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK15|  Nad  |     |   |    0,1903 |  0,0900|
|   | 15.000.000|     |   |        |     |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
4. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih naprav (V(L)) znaša 1,4063 EUR/mesec.
5. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
6. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2008.
Št. SLB OMR 01/2008
Ljubljana, dne 18. februarja 2008
EVA 2008-2111-0038
Petrol plin, d.o.o.
direktor
Štefan Mitja Lebar l.r.