Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

SV 45/2008 Ob-3916/08 , Stran 1527
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Frančiške Perseje Cetin iz Velenja, opr. št. SV – 45/2008 z dne 15. 4. 2008, je bilo stanovanje številka št. 14, na naslovu Tomšičeva cesta 10a, pošta Velenje, stanovanje se nahaja na nepremičnini, vpisani pri vl. št. 2394, k.o. Velenje, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih, napravah in s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem stanovanjske hiše na naslovu Tomšičeva cesta 10a, pošta Velenje, ki je v lasti zastavitelja Venišnik Željka, na podlagi kupoprodajne pogodbe o nakupu stanovanja št. 5/91 z dne 18. 11. 1991, sklenjene med GIP Vegrad Velenje in Venišnik Željkom, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 27.000,00 EUR, s končnim rokom vračila 20. 11. 2013 in s pp, v korist zastavne upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung, A 9141 Eberndorf, enolična identifikacijska številka 1870653, do celotnega poplačila terjatve.

AAA Zlata odličnost