Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006, Kazalo


MINISTRSTVA

3848. Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih

OBČINE

Cerkno

3849. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno

Črnomelj

3850. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve predloga in okoljskega poročila za Občinski lokacijski načrt za Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica

Divača

3851. Pogoji za uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo

Dolenjske Toplice

3852. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Dolenjske Toplice

Krško

3853. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Krško
3854. Ugotovitveni sklep o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Krško

Kungota

3855. Sklep o razpisu rednih volitev v odbore vaških skupnosti na območju Občine Kungota

Ljubljana

3856. Sklep o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije
3857. Sklep o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije

Miren-Kostanjevica

3858. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Miren - Kostanjevica

Moravske Toplice

3859. Pogoji za plakatiranje med volilno kampanjo za lokalne volitve v Občini Moravske Toplice

Novo mesto

3860. Spremembe in dopolnitve Pravilnika »Štipendijske sheme za Dolenjsko«

Podlehnik

3861. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podlehnik za leto 2005

Postojna

3862. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (za območje P7/C2)
3863. Pogoji za zagotavljanje možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Postojna

Ptuj

3864. Razpis rednih volitev članov svetov mestnih in primestnih četrti v Mestni občini Ptuj

Sežana

3865. Pogoji za uporabo plakatnih mest

Slovenske Konjice

3866. Program priprave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Slovenske Konjice

Sodražica

3867. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2005

Škofljica

3868. Sklep o določitvi plakatnih mest v času volilne kampanje za lokalne volitve 2006

Vojnik

3869. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2006
3870. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik
3871. Program priprave za Občinski lokacijski načrt Vojniška gmajna

Zavrč

3872. Odlok o lokacijskem načrtu za območje P24-P1 Zavrč – obrtna cona

Zreče

3873. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta SN1 Zreče
3874. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče
3875. Program priprave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Zreče

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidenca statutov sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti