Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Št. 1102-27/2006/1 Ob-23434/06 , Stran 6761
Vlada Republike Slovenije, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto pripravnika (m/ž) za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave, v Sektorju za demografske in socialne statistike, v Oddelku za statistiko socialnih storitev. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri. Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih morajo kandidati priložiti prijavi za zasedbo delovnega mesta: – življenjepis; – fotokopijo diplome; – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije; – dokazila o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih; – potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje); – potrdilo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga krajevno pristojno sodišče). Potrdili navedeni v peti in šesti alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izboru sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas in sicer za čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom. Pravice in obveznosti se bodo določile glede na uradniško delovno mesto svetovalec, ki se lahko opravlja v uradniških nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Delo bo opravljal v Sektorju za demografske in socialne statistike, v Oddelku za statistiko socialnih storitev, na področju statističnega spremljanja kriminalitete, štipendiranja in volitev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova 33, Ljubljana. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana. Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1102-27/2006. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči naslednji dan po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS. Vloge, ki ne bodo popolne ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati: – z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel, MS Access in drugih programskih paketov za statistično obdelavo podatkov; – s poznavanjem področij za katera je objavljen razpis; – z znanjem osnov statistične teorije; – s poznavanjem evropskega in slovenskega statističnega sistema; – z višjo stopnjo znanja angleškega jezika. Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidatov za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije lahko dobite pri Tatjani Škrbec, na telefonski številki 01/234-07-94 ali po elektronski pošti: Tatjana.Skrbec@gov.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti