Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Št. 4301-1/2006 Ob-23383/06 , Stran 6760
Svet Centra za socialno delo Slovenj Gradec na podlagi 24. člena Statuta Centra za socialno delo Slovenj Gradec in sklepa 4. Redne seje Sveta z dne 29. 6. 2006 razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice zavoda. Za direktorja/direktorico centra je lahko izbran/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu / Uradni list RS, št. 36/04 –UPB1/: – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj, – da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz prejšnje alinee je lahko za direktorja/direktorico imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/ice. – kandidat/ka mora na podlagi 30. člena Statuta Centra za socialno delo Slovenj Gradec ob prijavi predložiti program razvoja centra za mandat, za katerega se prijavlja. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo petih let. Rok za prijavo na razpis je 15 dni po objavi razpisa. Prijavljeni/a kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni/e v zakonitem roku. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati/ke naslovijo na: Svet Centra za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Svet centra – javni razpis«.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti