Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2006 z dne 22. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2006 z dne 22. 8. 2006, Kazalo


MINISTRSTVA

3876. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA ZA POMURJE
3877. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA POSAVJA

BANKA SLOVENIJE

3878. Sklep o obveznih rezervah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3879. Metodološka pojasnila klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (z oznako MP-KLASIUS-1.0)

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3880. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
3881. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bistrica ob Sotli
3882. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli

Celje

3883. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija, območje K3/2 (skrajšani postopek)

Dravograd

3884. Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2006 na območju Občine Dravograd

Gornji Petrovci

3885. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Gornji Petrovci
3886. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci
3887. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje 2006 na območju Občine Gornji Petrovci

Hodoš

3888. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Hodoš
3889. Odlok o pogojih plakatiranja v času volilne kampanje
3890. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Hodoš
3891. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije Občine Hodoš

Hrpelje-Kozina

3892. Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje za redne volitve v občinski svet in redne volitve župana, ki bodo dne 22. 10. 2006

Ivančna Gorica

3893. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje

Komen

3894. Pogoji za uporabo plakatnih mest na območju Občine Komen v času volilne kampanje za lokalne volitve 2006

Medvode

3895. Poslovnik Občinskega sveta Občine Medvode

Murska Sobota

3896. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za redne volitve v občinski svet, svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter župana Mestne občine Murska Sobota

Novo mesto

3897. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2006

Piran

3898. Razpis volitev Samoupravne skupnosti Italijanske narodnosti Piran

Šmarje pri Jelšah

3899. Program priprave za Občinski lokacijski načrt za stanovanjsko sosesko Š12S1

Vojnik

3900. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Vojnik za lokalne volitve 2006 – redne volitve v občinski svet, redne volitve župana in redne volitve v svete KS

Zavrč

3901. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Zavrč

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti