Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2006 z dne 22. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2006 z dne 22. 8. 2006

Kazalo

3896. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za redne volitve v občinski svet, svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter župana Mestne občine Murska Sobota, stran 9681.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 21. člena Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 60/02 in 112/05) Mestna občina Murska Sobota objavlja
P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za redne volitve v občinski svet, svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter župana Mestne občine Murska Sobota
V času volilne kampanje za redne volitve v občinski svet, svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter župana Mestne občine Murska Sobota so za volilnopropagandna sporočila na območju Mestne občine Murska Sobota zagotovljena brezplačna in dodatna plakatna mesta. Mestna občina zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje enakopraven položaj s tem, da vsakemu organizatorju volilne kampanje brezplačno namenja štiri plakatna mesta v mestu Murska Sobota in po en plakatni pano v vsakem naselju mestne občine.
Pristojni oddelek mestne občine za dejanja v zvezi z dodelitvijo plakatnih mest za potrebe volilne kampanje je Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne občine Murska Sobota. Žrebanje plakatnih mest opravi komisija, imenovana s strani župana.
I. BREZPLAČNA PLAKATNA MESTA
1. mesto Murska Sobota:
1.1. obvestilni panoji v mestu Murska Sobota:
– enostranski panoji: 3 kom (3 plakatna mesta)
– dvostranski panoji: 9 kom (18 plakatnih mest)
– tristranski panoji: 6 kom (18 plakatnih mest)
– ostali panoji: 6 kom (6 plakatnih mest).
Plakatna mesta se razdelijo z žrebom v enakem številu med prijavljene organizatorje volilne kampanje, katerih vloge bodo prispele pravočasno v določenem roku. Na eno plakatno mesto je možno namestiti dva plakata B1;
1.2. posebni plakatni panoji za namen volitev, ki se namestijo in dodelijo organizatorjem volilne kampanje, kadar plakatna mesta v točki 1.1., glede na število vlog, ne bodo zadostna, in sicer ob:
– Lendavski in Slovenski ulici,
– Panonski ulici in
– Ul. Štefana Kovača v Murska Soboti.
Vsak organizator volilne kampanje dobi na razpolago en plakatni pano na teh lokacijah, vendar lahko dobi največ štiri plakatna mesta skupno na lokacijah pod točko 1.1. in 1.2. Velikost panojev je 1,2 x 0,7 m (eno plakatno mesto je en plakatni pano), plakate pa je možno nameščati na obeh straneh panojev. Številke panojev se vsakemu organizatorju volilne kampanje dodelijo z žrebom;
2. ostala naselja Mestne občine Murska Sobota:
Vsak organizator volilne kampanje dobi na razpolago en posebni plakatni pano v vsakem naselju mestne občine. Panoji se postavijo na javnih površinah v soglasju s krajevnimi skupnostmi. Plakate je možno nameščati na obeh straneh panojev, ki so velikosti 1,2 x 0,7 m. Številke panojev se vsakemu organizatorju volilne kampanje dodelijo z žrebom.
3. Vloge za pridobitev pravice do namestitve plakatov z označbo »plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih« morajo organizatorji volilne kampanje dostaviti na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, najkasneje do 15. 9. 2006, do 10. ure. Dodelitev plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje za vloge, ki bodo prispele pravočasno v roku, se opravi na javnem žrebanju dne 15. 9. 2006 ob 11. uri, v prostorih mestne občine. Organizatorjem volilne kampanje, ki ne bodo podali vloge do navedenega roka, Mestna občina Murska Sobota ne zagotavlja plakatiranja na brezplačnih plakatnih mestih, navedenih pod točko 1.1., v primeru prostih panojev pa se jim lahko dodelijo plakatna mesta na lokacijah pod točko 1.2. in 2. po vrstnem redu prispetja vlog.
Postavitev panojev in plakatiranje opravlja javno podjetje Komunala d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2. Plakati se izobešajo dvakrat tedensko.
Organizatorji volilne kampanje so oproščeni plačila komunalne takse in stroškov nameščanja panojev, povrniti pa morajo stroške nameščanja plakatov, ki jih plačajo ob predaji plakatov javnemu podjetju Komunala d.o.o.
II. DODATNA PLAKATNA MESTA
Za potrebe zagotovitve dodatnih plakatnih mest, se zagotovijo naslednje lokacije v mestu Murska Sobota: ob ulici Štefana Kovača (pri srednješolskem centru), Tišinski ulici in Kardoševi ulici.
Vloga oziroma zahtevek za plakatiranje na dodatnih plakatnih mestih se naslovi na javno podjetje Komunala d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, ki opravi postavitev panojev velikosti 1,2 m x 0,7 m in izvede plakatiranje. Stroške nameščanja panojev in plakatiranja je dolžan poravnati organizator volilne kampanje.
III. PLAKATIRANJE ZUNAJ DOLOČENIH
PLAKATNIH MEST
Plakatiranje zunaj navedenih plakatnih mest pod I. točko in II. se izvaja v skladu z določili 9., 10. in 11. člena Zakona o volilni kampanji in določili Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 60/02 in 112/05).
Št. 359-0001/2006-187
Murska Sobota, dne 16. avgusta 2006
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti