Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2006 z dne 22. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2006 z dne 22. 8. 2006

Kazalo

3883. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija, območje K3/2 (skrajšani postopek), stran 9666.

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga Sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija, območje K3/2 (skrajšani postopek)
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija, območje K3/2, v skrajšanem postopku. Predlog je skladen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet obravnave predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija, območje K3/2, je območje zemljiških parcel štev. 678, 679, 680, 681/1, 681/2, 654/1, vse k.o. Celje, na katerih je predlagana gradnja poslovno-stanovanjske stavbe s trgovino in parkirnimi mesti v pritličju in kleti ter stanovanji v petih nadstropjih. Predlagane spremembe zazidalnega načrta ne vplivajo na kulturno dediščino in rabo sosednjih zemljišč ter ne odstopajo od prvotno predvidene rabe v zazidalnem načrtu (trgovina in stanovanja), zato je skladno z zakonom uporabljen skrajšani postopek priprave in sprejema.
III.
Javna razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija, območje K3/2, se prične osem dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu mestne četrti Slavko Šlander in v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, in traja 15 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje na javno razgrnjeni predlog. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja z njim.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, le-te pošljejo županu Mestne občine Celje v roku osem dni po preteku javne razgrnitve. Župan zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00009/2006-4200/BP
Celje, dne 8. avgusta 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti