Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2006 z dne 22. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2006 z dne 22. 8. 2006

Kazalo

3900. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Vojnik za lokalne volitve 2006 – redne volitve v občinski svet, redne volitve župana in redne volitve v svete KS, stran 9685.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97) Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, javno objavlja
P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Vojnik za lokalne volitve 2006 – redne volitve v občinski svet, redne volitve župana in redne volitve v svete KS
I. Brezplačna uporaba rednih plakatnih mest
1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o volilni kampanji je lepljenje in nameščanje plakatov z volilnopropagandnimi sporočili možno na naslednjih brezplačnih oglaševalnih mestih v Občini Vojnik:
1. v KS Frankolovo – 3 avtobusne postaje: 2 postaji v centru Frankolovega in ena v Verpetah
2. v KS Nova Cerkev – oglasne deske (kozolci) v centru naselja Nova Cerkev, na sedežu krajevne skupnosti, v neposredni bližini gostilne Koprivnik v Socki in v neposredni bližini gasilskega doma Lemberg
3. v KS Vojnik – oglasne deske na avtobusnih postajališčih v KS Vojnik ter plakatni stebri: trg Vojnik, lekarna in trgovina Mercator.
2. Organizator volilne kampanje, ki prvi namešča plakat na plakatno mesto, ga namesti ob zgornji levi rob, vsak naslednji organizator volilne kampanje pa namešča plakat tik ob že nameščeni plakat oziroma pod njim.
3. Plakatnega mesta, ki je že polno, ni dovoljeno prelepiti ali z njega sneti volilnopropagandnega sporočila, temveč organizator volilne kampanje namesti svoj plakat na drugem plakatnem mestu, ki je še prosto.
4. Na enem plakatnem mestu lahko organizator volilne kampanje namesti le eno volilnopropagandno sporočilo enake vsebine.
II. Dodatna plakatna mesta
1. V skladu z drugim odstavkom 8. člena Zakona o volilni kampanji bo lepljenje in nameščanje plakatov z volilnopropagandnimi sporočili na podlagi predhodne prijave do 11. 9. 2006 na sedež občine proti plačilu možno tudi na naslednjih lokacijah:
– v KS Frankolovo:
1 dvostranski pano v velikosti 2 m × 2 m nasproti OŠ Frankolovo v centru Frankolovega na desni strani regionalne ceste Celje–Slovenske Konjice pri avtobusnem postajališču,
1 dvostranski pano v velikosti 2 m × 2 m v parku Frankolovo na levi strani regionalne ceste Celje–Slovenske Konjice.
– v KS Nova Cerkev:
1 dvostranski pano v velikosti 2 m × 2 m v bližini ekološkega otoka pred pokopališčem Nova Cerkev na desni strani regionalne ceste Nova Cerkev–Vitanje,
1 dvostranski pano v velikosti 2 m × 2 m pred Lembergom ob regionalni cesti Vojnik–Dobrna,
– v KS Vojnik:
2 dvostranska panoja v velikosti 2 m × 2 m na parkirišču nasproti pokopališča Vojnik ob regionalni cesti Celje–Slovenske Konjice,
2 dvostranska panoja v velikosti 2 m × 2 m na travniku v Ivenci od križišča za Male Dole do avtobusne postaje na desni strani regionalne ceste Celje–Slovenske Konjice,
2. Cena najema plakatnega mesta je 250 SIT na dan.
3. Dodatna plakatna mesta se bodo postavila na podlagi predhodnih prijav.
4. Na dodatna plakatna mesta se plakati nameščajo šele po predložitvi potrdila o plačilu.
III. Območja za plakatiranje
1. Poleg rednih in dodatnih plakatnih mest so na razpolago organizatorjem volilne kampanje še naslednja območja za plakatiranje:
– KS Frankolovo:
• center Frankolovega vzporedno z regionalno cesto pri oglasni deski
• v parku ali nasproti parka na travniku
• pri bazenu
• ob zelenici pred KS Frankolovo
• v Črešnjicah pri avtobusnem postajališču
• pri avtobusni postaji Loka ob hiši
• KS Nova Cerkev:
• lesena ograja na parkirišču gostilne Klinc (Mark), Nova Cerkev 23
• oglasne deske na novih avtobusnih postajališčih v Lembergu, Vizorah in v Socki
– KS Vojnik:
• v središču trga razen na avtobusni postaji in pri vhodu v gasilski dom
• vzdolž desne strani Keršove ulice od Kolarja (Gorkiča) do novega naselja
2. Organizator volilne kampanje si lahko sam izdela začasno plakatno mesto, vendar je takšno plakatiranje dovoljeno le s soglasjem lastnika zemljišča oziroma stavbe.
3. Ne dovoli se plakatiranje po drevesih, vzgojnovarstvenih ustanovah in sakralnih objektih.
IV. Odstranitev plakatov in volilnih propagandnih sporočil
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga volilnopropagandna sporočila s plakatnih mest.
Šifra: 04101-0002-2006/1(2)
Vojnik, dne 14. avgusta 2006
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti