Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

3856. Sklep o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije, stran 9514.

Na podlagi 6. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in četrtega odstavka, 23. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05) je Občinski svet Občine Borovnica, na 25. seji, dne 2. 3. 2006, Občinski svet Občine Brezovica, na 26. seji, dne 30. 3. 2006, Občinski svet Občine Dobrepolje, na 31. seji, dne 15. 2. 2006, Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec, na 13. izredni seji, dne, 31. 7. 2006, Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani, na 26. seji, dne 25. 1. 2006, Občinski svet Občine Domžale, na 32. seji, dne 15. 2. 2006, Občinski svet Občine Grosuplje, na 40. seji, dne 31. 5. 2006, Občinski svet Občine Horjul, na 27. seji, dne 30. 3. 2006, Občinski svet Občine Ig, na 28. redni seji, dne 28. 6. 2006, Občinski svet Občine Ivančna Gorica, na 27. seji, dne 22. 5. 2006, Občinski svet Občine Kamnik, na 29. seji, dne 1. 2. 2006, Občinski svet Občine Komenda, na 30. seji, dne 23. 2. 2006, Občinski svet Občine Litija, na 32. seji, dne 14. 2. 2006, Mestni svet Mestne občine Ljubljana, na 28. seji, dne 8. 5. 2006, Občinski svet Občine Lukovica, na 24. seji, dne 9. 3. 2006, Občinski svet Občine Logatec, na 27. seji, dne 1. 6. 2006, Občinski svet Občine Medvode, na 29. seji, dne 6. 2. 2006, Občinski svet Občine Mengeš, na 29. seji, dne 15. 2. 2006, Občinski svet Občine Moravče, na 35. seji, dne 26. 4. 2006, Občinski svet Občine Škofljica, na 26. seji, dne 31. 1. 2006, Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, na 29. seji, dne 6. 7. 2006, Občinski svet Občine Trzin, na 36. seji, dne 9. 1. 2006, Občinski svet Občine Velike Lašče, na 27. seji, dne 18. 5. 2006, Občinski svet Občine Vodice, na 24. seji, dne 1. 3. 2006, Občinski svet Občine Vrhnika, na 16. izredni seji, dne 26. 1. 2006, sprejel
S K L E P
o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije
1.
Občina Borovnica, Občina Brezovica, Občina Dobrepolje, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Domžale, Občina Grosuplje, Občina Horjul, Občina Ig, Občina Ivančna Gorica, Občina Kamnik, Občina Komenda, Občina Litija, Mestna občina Ljubljana, Občina Lukovica, Občina Logatec, Občina Medvode, Občina Mengeš, Občina Moravče, Občina Škofljica, Občina Šmartno pri Litiji, Občina Trzin, Občina Velike Lašče, Občina Vodice in Občina Vrhnika (v nadaljevanju: občine Ljubljanske urbane regije), ki tvorijo Osrednjeslovensko statistično regijo (v nadaljevanju: razvojna regija), s tem sklepom ustanovijo Svet Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: Svet LUR) kot organ odločanja na ravni razvojne regije.
2.
Sedež Sveta LUR je na sedežu Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije na Linhartovi 13, v Ljubljani.
3.
Svet LUR sestavljajo župani občin Ljubljanske urbane regije.
4.
Naloge Sveta LUR so:
– sprejem regionalnega razvojnega programa,
– potrjevanje izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
– potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih projektov,
– imenovanje predstavnikov občin v regionalni razvojni svet,
– imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije,
– določanje organiziranosti institucij na ravni razvojne regije,
– sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnih institucij med občinami in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije,
– predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z drugimi regijami.
5.
Svet LUR je sklepčen in lahko prične z delom, če je na seji navzočih najmanj dve tretjini članov. Odločitev, ki je predlagana, je sprejeta, če glasuje zanjo večina izmed vseh članov, pod pogojem, da imajo občine, katerih predstavniki so glasovali za predlog, skupaj več kot polovico prebivalcev v razvojni regiji, ali če za predlog glasuje najmanj 20 članov ne glede na število prebivalcev, ki jih zastopajo.
6.
Sredstva za delo Sveta LUR zagotavljajo občine Ljubljanske urbane regije. Višina sredstev se določi vsako leto s posebnim sklepom, ki ga sprejme Svet LUR.
7.
Strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje Sveta LUR zagotavlja Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.
8.
Podrobnejše določbe o načinu dela, vodenju in predstavljanju Sveta LUR ter druge določbe, potrebne za nemoteno delo, se uredijo v poslovniku Sveta LUR.
9.
Prvo sejo Sveta LUR skliče Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije v petnajstih dneh od veljavnosti tega sklepa.
10.
Ta sklep je sprejet, ko ga sprejmejo v preambuli navedene občine, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 385/05
Ljubljana, dne 31. decembra 2005
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l.r.
 
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l.r.
 
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l.r.
 
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.
 
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.
 
Županja
Občine Domžale
Cveta Zalokar Oražem l.r.
 
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.
 
Župan
Občine Horjul
mag. Daniel Fortuna l.r.
 
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.
 
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.
 
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
 
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l.r.
 
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.
 
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.
 
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.
 
Župan
Občine Lukovica
Matej Kotnik l.r.
 
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.
 
Župan
Občine Mengeš
mag. Tomaž Štebe l.r.
 
Župan
Občine Moravče
Martin Rebolj l.r.
 
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l.r.
 
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.
 
Župan
Občine Trzin
Anton Peršak l.r.
 
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek l.r.
 
Župan
Občine Vodice
Brane Podboršek l.r.
 
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti