Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Št. 0228/2006 Ob-23196/06 , Stran 6759
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05) Občina Bohinj objavlja javni natečaj za naslednje prosto uradniško delovno mesto: referent za upravne zadeve. Delovno mesto referenta je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih referent I, II, III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu referent III. Pogoji za opravljanje dela: – peta stopnja izobrazbe splošne smeri, – najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – usposobljenost za delo z računalnikom. Poleg navedenih pogojev, morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi delovnega prava. Kandidati morajo k svoji vlogi predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo spričevala, – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenija, – fotokopijo delovne knjižnice, iz katere je razvidna delovna doba, – pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in pisno izjavo, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; (potrdilo bo izbrani kandidat dostavil naknadno); – pisno izjavo o tem, da zoper njega ni sprožen kazenski postopek, zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee; (potrdilo bo izbrani kandidat dostavil naknadno); – potrdilo o opravljenem strokovnem upravnem izpitu in strokovnem izpitu iz upravnega postopka. Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita in strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga morajo opraviti v enem letu od imenovanja v naziv. Nepravočasne in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi, dokazil referenc ter osebnih razgovorov. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali poznavanje delovanja občinske uprave. Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidati bodo delo opravljali na Občini Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. Rok za vložitev prijave je 8 dni od objave. Prijave z dokazili pošljite v zaprti ovojnici z oznako »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. 04/577-01-14 pri Jožici Hribar.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti