Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

3867. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2005, stran 9532.

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in na podlagi 15. ter 100. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00) je Občinski svet Občine Sodražica na 21. redni seji dne 27. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2005, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna v letu 2005.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2005 izkazuje:
+-------+----------------------------------------------------+--------------+
|A)   |Bilanca prihodkov in odhodkov            |     v SIT|
+-------+----------------------------------------------------+--------------+
|I.   |Skupaj prihodki                   |  354.545.000|
+-------+----------------------------------------------------+--------------+
|II.  |Skupaj odhodki                   |  354.324.000|
+-------+----------------------------------------------------+--------------+
|III.  |Proračunski presežek (I-II)             |    221.000|
+-------+----------------------------------------------------+--------------+
|B)   |Račun finančnih terjatev in naložb         |       /|
+-------+----------------------------------------------------+--------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil in prodaja      |       /|
|    |kapitalskih deležev                 |       |
+-------+----------------------------------------------------+--------------+
|V.   |Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev   |       /|
+-------+----------------------------------------------------+--------------+
|VI.  |Prejeta minus dana posojila in spremembe      |       /|
|    |kapitalskih deležev                 |       |
+-------+----------------------------------------------------+--------------+
|C)   |Račun financiranja                 |       /|
+-------+----------------------------------------------------+--------------+
|VII.  |Zadolževanje proračuna               |       /|
+-------+----------------------------------------------------+--------------+
|VIII. |Odplačilo dolga                   |       /|
+-------+----------------------------------------------------+--------------+
|IX.  |Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)       |       /|
+-------+----------------------------------------------------+--------------+
|X.   |Zmanjšanje sredstev na računu (III+VI+IX)      |       /|
+-------+----------------------------------------------------+--------------+
3. člen
Denarna sredstva, ki so ostala nerazporejena na računu proračuna v letu 2005, se uporabijo za financiranje izdatkov prihodnjega leta.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2005 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 410-12/06
Sodražica, dne 27. julija 2006
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti